Løsninger

Vi løser opgaven
– og gør det rigtigt

Mere end 25 års erfaring i at bore, grave, planere og meget mere, har givet Tscherning en stor viden, både når det gælder funktionelle og æstetiske anlægsopgaver. Og fordi vi har alle maskinerne lige ved hånden, er vi i stand til klare større opgaver, selv når tiden er knap. Vi har også styr på det basale som f.eks. byggepladsetablering og byggepladsvedligehold. Faktisk så godt at de større entreprenører bruger os på deres egne pladser.

Autoriseret kloakarbejde og byggemodning

Tscherning er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol. Vi laver stort set alt indenfor autoriseret kloakarbejde og byggemodning. Lige fra kloakering og installationer i jorden til belægningsentrepriser og anlægning af veje.

Bygningsudgravning og jordarbejde

Vi har materiel, erfaring og viden til at udføre stort set alle typer opgaver, hvor der skal graves, flyttes jord, planeres og nivelleres. Tscherning har bl.a. stået for landskabsudformning af parkanlæg og golfbaner, indretning af haver og underbygning af veje. Vi har endda skabt skulpturer ud af jord.

Borede fundamenter og Københavnerspuns

Med jordbor fra 20 til 150 cm i diameter klarer vi det fleste opgaver indenfor borede fundamenter og brøndfundering. Netop ved at bore og støbe frem for at banke pæle ned, slipper både du og omgivelserne for vibrationer og støj, der belaster miljø, mennesker og bygninger. Blandt andet derfor benytter vi også jordbor, når vi etablerer Københavnerspuns ved udgravninger tæt på veje og andre følsomme områder.

Forurenet jord og tankanlæg

Uanset om jorden er let eller svært forurenet med olie, tjæreforbindelser, tungmetaller eller andre skadelige stoffer, har Tscherning mange års erfaring i at håndtere, sortere og sørge for rensningen af jorden. I særlige tilfælde lastes den på lastbiler inde i kæmpetelte, så forurenet støv ikke spredes.

Terræn- og belægningsarbejde

Karakteristisk for Tscherning laver vi gerne tingene helt færdige og afslutter anlægsarbejdet med at planere og lægge græs eller belægning, hvad enten det skal være beton, asfalt, brosten eller fliser. Vi etablerer, vedligeholder og ændrer parkeringspladser, torve, pladser, rundkørsler, busstoppesteder, cykelstier, fortove og veje. Og vi har erfaring i at afvikle selv tæt trafik smertefrit og sikkert under arbejdet.

Byggepladsservice:
Vi fjerner bøvlet og tager hånd om sikkerheden

Den gode orden på Tschernings byggepladser er blevet så efterspurgt, at Tscherning udbyder byggepladsservice som en decideret ydelse til andre. Tscherning kan sikre mod forbud og påbud fra Arbejdstilsynet ved at varetage indretning, vedligehold og sikkerhedsarbejde på byggepladser. Tschernings byggepladsservice kan omfatte alt fra daglig oprydning til indhegning, afspærring, skiltning og etablering af køreveje, skure og installationer.