Sølund, København Ø

Tschernings afdelinger for både Nedrivning og Anlæg deltager i at bane vejen for et nyt stort velfærdsteknologisk plejecenter.

 • Entrepriseform

  Totalentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  Januar 2020 – 2025

 • BYGHERRE

  SAB

 • RÅDGIVER

  Dominia A/S & Rambøll A/S

Sølund, København Ø

I november 2021 kan Samvirkende Boligselskaber (SAB) med KAB som forretningsfører langt om længe fejre, at første spadestik til byggeriet af Det Nye Sølund bliver taget. Beslutningen om at rydde grunden og bygge nyt bliver taget helt tilbage i 2014, og det omfattende nedrivnings- og byggemodningsprojekt, som tager sin begyndelse i 2020, står Tscherning for i tæt samarbejde med Aarsleff og entreprenør på det nye byggeri, Züblin. Når projektet står færdigt i 2026, vil det omfatte nyt plejehjem, daginstitution samt pleje- og studieboliger.

Det eksisterende Plejecenter Sølund i København skal erstattes af et nyt 38.000 m2 stort velfærdsteknologisk plejecenter – Det Nye Sølund. Det hidtidige Plejecenter Sølund har bestået af tre store bygninger op til otte etager (inkl. stueplan og loftrum) samt to mindre ét-plans bygninger. Hele byggeriet er opført i 1980’erne og er svært ramt af forurening fra både PCB, asbest og tungmetaller.

Etape 1 af nedrivningsprojektet omfatter begge de mindre bygninger samt to af de tre store bygninger – i alt ca. 40.000 m2. Tscherning Nedrivning har foruden en afdelingschef, en entrepriseleder og en produktionsleder op til 40 mand på projektet. Der udføres totalsanering af PCB og tungmetaller, som primært findes i malede overflader samt asbest, som forefindes i eternit i tagkonstruktion og på facader.

Selve nedrivningsprojektet forløber ukompliceret. Der udføres ekstra meget støvbekæmpelse i form af vanding med vandkanoner af hensyn til de omkringliggende bygninger, herunder de 150 beboere i den resterende boligblok. Sideløbende kører en langvarig grundvandsænkning, som er omfattet af entreprisen.

Tscherning Anlæg udfører jordarbejde, som omfatter spuns, og vi har valgt Aarsleff til opgaven med at vibrere jernspunsen ned. Dernæst har vi etableret jordanker samt byggegrube.

Undervejs har Tscherning samarbejdet med arkæologer fra Københavns Kommune, som studerer de oprindelige blegdamme i undergrunden og har gjort fund af bl.a. mønter fra Chr. IV’s tid.

Tscherning er endvidere involveret i kommunikationen med områdets beboere via online gruppemøder. KAB har teten på det omfattende kommunikationsflow, og vi deltager for at orientere om vores aktiviteter og de indsatsområder, som skal sikre, at vi generer beboerne mindst muligt.

Efter de resterende beboere fraflytter i 2023, gentager vi hele ovenstående proces i etape 2, blot i mindre skala.

Referencer

SE ALLE