Vi er med, når det hele starter

Byggemodning

Vi er med, når det hele starter

Der, hvor en bebyggelse eller en ny bydel for alvor begynder, er vi med. Al klargøring af og under jorden er inden for vores kompetencefelt, og vi indgår i projektets opstart som specialiseret samarbejdspartner med mere end 40 års erfaring. 

 

Byggemodningsprojektet kan kræve, at vi trækker på forskellige kompetencer og materiel. Er undergrunden meget ustabil, så jorden sætter sig, er vi i stand til at for-komprimere selv meget store områder, og vi etablerer luftkanaler og tilfører den mængde af ny jord, som løsningen kræver. Når jorden er forurenet, hjælper vi med at begrænse og afhjælpe forureningen, og vi afvikler naturligvis alt logistik omkring jordarbejdet. Læs mere om jordarbejde her. 

 

Med jordbor fra 20 til 150 cm i diameter klarer vi de fleste opgaver indenfor borede fundamenter og brøndfundering. Netop ved at bore og støbe frem for at banke pæle ned, skåner vi omgivelserne for vibrationer og støj, der belaster miljø, mennesker og bygninger. Blandt andet derfor benytter vi også jordbor, når vi etablerer Københavnerspuns ved udgravninger tæt på veje og andre følsomme områder. 

 

Vi har gennem de seneste 15 år specialiseret os inden for regn- og spildevandsprojekter og håndterer både mindre opgaver med for eksempel brønddæksler, riste og reparation af kloakker til komplekse sager som LAR-løsninger i nye byområder og skybrudssikring på rensningsanlæg. Læs mere om vores kompetencer inden for kloakarbejde og LAR-løsninger

 

Når jordarbejdet er fuldført, laver vi gerne tingene helt færdige og afslutter anlægsarbejdet med at planere og lægge græs eller belægning, hvad enten det skal være beton, asfalt, brosten eller fliser. Vi etablerer, vedligeholder og ændrer parkeringspladser, torve, pladser, rundkørsler, busstoppesteder, cykelstier, fortove og veje. Og vi har erfaring i at afvikle selv tæt trafik smertefrit og sikkert under arbejdet. 

Kontakt os

CASES