Lindholm

En usædvanlig sag har krævet specialdesignede løsninger, tæt samarbejde og ekstreme sikkerhedsforanstaltninger.

 • Entrepriseform

  Hovedentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Januar 2020 – september 2021

 • BYGHERRE

  DTU

 • RÅDGIVER

  Rambøll A/S

Lindholm

Tscherning udfører dekommissionering af DTU Forsøgscenter på øen Lindholm – en ekstrem form for miljøsanering, hvor de smitsomme vira, der kan sprede sig til kvæg- og svinebesætninger, og som er blevet forsket i på øen, skal udryddes totalt i både bygninger og kloaksystemer.

Tscherning bidrager til udvikling af løsninger, der udarbejdes omfattende arbejdsbeskrivelser, og udførelsen foregår under særligt skærpede sikkerhedsforhold.

Forskningsarbejdet på Lindholm i vacciner for rabies, mund- og klovsyge og svinepest er et endegyldigt overstået kapitel, og hele øen skal renses for vira og andre efterladenskaber. En tilsvarende opgave er ikke tidligere set, og forud for arbejdets udførelse ligger en lang proces med specialdesign af løsninger og tung dokumentation overfor Fødevarestyrelsen i samarbejde med projektets BSO’er (biosafety officers) og Rambøll.

Kloakker og andre rør på grunden er en særlig udfordring, og her er Tschernings omfangsrige erfaring væsentlig. Løsningen er, at de 'inaktiveres' – dvs. fyldes med natriumhydroxid, som henstår i 14 dage, og som efterfølgende pumpes op og neutraliseres, før spildevandet sendes til almindelig rensning. Rørene tilstøbes efterfølgende med beton.

Processen for fjernelse af vira i bygningerne tilrettelægges efter de typer af vira, der findes i de enkelte bygninger på grund af viraenes varierende levedygtighed og respektive karantæneperioder. Der udføres kemisk afvaskning, gasning og opvarmning i nøje tilrettelagte og fintfølende processer, som skal tage højde for skiftende temperaturer og luftfugtighed. For at kunne varme en hel bygning op – også på ydersiden – etableres et isoleret telt omkring med et indertelt bestående af 2x50 mm vintermåtter mindst 60 cm fra bygningen. Alene opgaven med at fragte teltelementerne til øen og stille dem op, foregår under meget vanskelige forhold og en meget stram tidsplan.

Karantæneperioderne er indlagt i tidsplanen og betyder, at projektet forlades i sammenlagt seks måneder. Under udførelsen er der konstant 40-50 mand på sagen, herunder en person dedikeret til KS. Alle har modtaget rabiesvaccine, inden arbejdet er påbegyndt.

BSO arbejder efter sagens afslutning videre på tilsvarende projekter på baggrund af den erfaring og viden, som Tscherning har været med til at skabe.

 

Referencer

SE ALLE