Albertslund Syd

Hele 503 gårdhavehuse totalrenoveres, og Tscherning tager sig af den omfattende miljøsanering og efterfølgende delvis nedrivning.

 • Entrepriseform

  Fagentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Februar 2020 – juli 2023

 • Entreprenøren

  NCC A/S

 • BYGHERRE

  BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening

 • RÅDGIVER

  Wissenberg A/S

Albertslund Syd

Tschernings entreprise omfatter miljøsanering og nedrivning, og NCC Infra, som udfører kloakering, er lige bag os. Derfor skal takten holdes i et rul på 4-5 boliger dagligt igennem hele bebyggelsen. Alle beboere fraflytter etapevis.

Først ryddes haver, og der etableres adgangsveje. Så starter indvendig miljøsanering, hvor vi sliber bly- og tungmetalholdig maling af, renser pcb-fuger og pcb forsegler. Boligerne er meget skimmelramte, og det håndterer vi i samme proces. Efterfølgende sker rydning af køkkener, døre og vægge, lofter, gulve og installationer under gulv, nedrivning af lette facadepartier og vi fjerner asbestholdige inddæknings- og facadeplader i eternit. Derefter etablerer NCC nyt terrændæk, og vi kan således montere afstivning af facaden, før vi fjerner taget. Vi fjerner overtaget manuelt, hvorefter vi kraner de hele tagkassetterne ud med tårnkran. Dette foregår en gang ugentligt, hvor vi kraner 40-50 kassetter ned på en dag.

Projektets omfang fordrer videndeling, så der opretholdes en ensartet metode til alle husene – helt ned til, om man skal skrue en skrue ud eller skære den over. Alt – stort som småt – skal optimeres for at opnå gentagelseseffekter.

Svanens Kvarter kaldes kongeetapen: Normalt laver vi 16-18 huse om måneden, men i Svanens Kvarter, hvor der både er 15 almindelige huse, 48 totalnedrivninger og 28 parterre-boliger, må vi mande op for at holde tidsplanen, som er udarbejdet af NCC i en inddragende proces med formændene.

Der anvendes meget få maskiner, og derfor er jobrotation et vigtigt greb til at opretholde et godt arbejdsmiljø på sagen, både fysisk og psykisk.

Referencer

SE ALLE