Rymarksvænget

Entreprisen på Rymarksvænget omfattede i alt 433 badeværelser á 6 m2, som alle blev miljøsaneret og nedrevet.


 • Entrepriseform

  Underentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Juni 2022 - juli 2023

 • Entreprenøren

  FSB

 • BYGHERRE

  NCC A/S

 • RÅDGIVER

  COWI A/S

Rymarksvænget

Entreprisen på Rymarksvænget omfattede i alt 433 badeværelser á 6 m2, som alle blev miljøsaneret og nedrevet. I nedrivningen indgår frihugning i vægge i forbindelse med montering af nye stigstrenge og afløbsinstallationer fra kælder til tredje sal.

Udvidelse og øget kompleksitet
Opgaven lød oprindeligt på sanering for PCB i vægfilten og nedrivning af badeværelser, herunder fjernelse af alt sanitet, fliser/overflader, ophugning af eksisterende pudslag med gulvfliser, nedrivning af skaktvægge, nedrivning af installationer. Undervejs i udførelsen blev man bekendt med, at der var asbest i rør og fliseklæben i badeværelserne. Samtlige badeværelser blev derpå miljøsaneret for PCB og asbest. Opgaven var kompleks, idet beboerne i de 433 lejligheder boede i deres lejligheder under hele udførelsen.

Mere end en tredjedel af lejlighederne er etværelseslejligheder, hvoraf den resterende del er ligeligt fordelt på to – og treværelses lejligheder. Lejlighedernes begrænsede størrelse var en udfordring i forhold til saneringsarbejde omkring opsætning af sluser og udsug mv.

Hensyn til beboerne og god planlægning
Der blev under udførslen taget store hensyn til beboerne i lejlighederne. Blandt andet var der planlagt pauser i udførelsen af arbejdet i to uger i sommerferien, samt mellem jul og nytår. Der var under udførelsen en tæt kontakt til beboerne, hvor Tscherning havde fokus på løbende formidling og dialog med beboerne om processen, og en naturlig forståelse for deres dagligdag. Dette var værdiskabende for projektet, da det skabte tryghed og gennemsigtighed under hele forløbet.

LÆS MERE OM MILJØSANERING HER

Referencer

SE ALLE