Æblehaven, Roskilde

20 boligblokke skal have højere brugsværdi, og det kræver blandt andet, at Tscherning river tonstunge betonelementer ud af facaden.

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  September 2019 – april 2023

 • Entreprenøren

  NCC A/S

 • BYGHERRE

  Boligselskabet Sjælland

 • RÅDGIVER

  Arkiplus Arkitekter A/S

Æblehaven, Roskilde

Projektet er en del af en helhedsplan, baseret på en bæredygtig helhedstanke, for 20 boligblokke fra midt 70’erne med i alt 810 boliger. Tscherning bidrager med asbestsanering, hultagninger i facader til nye vinduer, nedrivning af tag samt indvendig rydning af 291 boliger. Der er ekstra skærpet fokus på beboernes færdsel tæt på byggepladsens aktiviteter.

Tscherning starter med udvendig rydning til terræn, før vi blokvis tager hul på facaden. Der skal etableres nye store glaspartier i alle opgange, og derfor skal vi skære tonstunge betonelementer fri, som efterfølgende kranes ud med lastbilkran. Arbejdet er tilrettelagt grundigt, så der kan holdes en høj kadence med op til 10 elementer dagligt.

Alle vinduer skal udskiftes og vindueshullerne udvides, og vi skal lave hultagninger til nye vinduer i næsten alle gavle ind til beboede lejligheder. Det forberedende arbejde udvendigt omfatter montering af stål i facaden, og der sker tæt koordinering om afstivningsprincipper for at optimere tidsplanen i samarbejdet med NCC. Beboerne varsles, inden vi monterer en interimsforanstaltning bestående af en vandtæt kasse, der skal opsamle skærevand indvendigt, hvor det nye vindue skal monteres. Dernæst skærer saven igennem, og klodsen fastgøres med talje, før den tages ud.

Vi rydder 291 boliger indvendigt, som skal omdannes til 207 tilgængelighedsboliger. Beboerne er her genhuset, mens køkkener, vægge, badeværelseskabiner og gulve fjernes.

På ti af blokkene skal etableres i alt 71 tagboliger, og derfor river vi taget af halvdelen af disse blokke, før de nye boliger kranes op i moduler.

Slutteligt skal 501 betonaltankummer pilles ud, og der skal etableres et nyt værn. Vi foretager i den forbindelse sanering på skjulte asbestplader på altanerne.

Der er en projektleder, to formænd og 12 nedrivere på sagen. Arbejdet på pladsen kræver, at alle mand kan begå sig godt med beboerne og desuden håndtere, at byggepladsplanen løbende ændrer sig, de skal opdatere skiltninger og sikre værn for beboerne, som er tæt på arbejdet.

Referencer

SE ALLE