Omhyggelig nedrivning

Demontering

Omhyggelig nedrivning

Tscherning har den kunnen og erfaring, der skal til for at vurdere konstruktioner og risici, inden vi planlægger den konkrete demontering af bygningsdele. Vi kan demontere hele bygningsdele til direkte genbrug, og vi ved, hvordan vi bevarer, håndterer og opbevarer delene bedst. Også når der er tale om flere sammenhængende dele. Tscherning har erfaring i at demontere stålkonstruktioner, betonelementer, tagkonstruktioner, kedler, turbiner, vinduespartier og facadeelementer. 

 

De senere år er fokus på demontering og genbrug af bygningsdele kommet i højsædet, og Tscherning kan helt fra projektstart bidrage med værdifuld viden og erfaring, som kan øge projektets genbrugsværdi. Vi er altid interesserede i projekter, hvor bygningsdele kan bruges 1:1 i nyt byggeri, og gennem de seneste fem år har vi i stigende grad flyttet og genbrugt bygningsdele fra nedrivningsprojekter til renoverings- og nybygprojekter. Læs mere om cirkulær og bæredygtig nedrivning her. 

Kontakt os

CASES