Blokland

Tscherning udfører en omfattende nedrivning og miljøsanering i forbindelse med helhedsrenoveringen af bebyggelsen Blokland i Albertslund. 

 • Entrepriseform

  Underentreprenør

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  2023 - 2024

 • Entreprenøren

  NCC Danmark

 • BYGHERRE

  Vridsløselille Andelsboligforening/ Bo Vest

 • RÅDGIVER

  COWI A/S

Blokland

Tscherning udfører en omfattende nedrivning og miljøsanering i forbindelse med helhedsrenoveringen af bebyggelsen Blokland i Albertslund. Bebyggelsen bestod ved opstart af 303 boliger, med et samlet areal på over 22.000 m2. 28 boliger nedlægges, og der etableres 16 nye tagboliger. Tschernings arbejde omfatter miljøsanering og delvis nedrivning af bygningsdele.

Blokland der blev bygget i 1970, og undergår nu en omfattende helhedsrenovering. Ejendommen beliggende centralt i Albertslund og, består af tre mindre blokke, A, B og C, samt den betydelig større blok F der strækker sig 360 meter fra et baneterræn til Roskildevej. På tværs af blokkende miljøsaneres forurenede bygningsdele og bygningsdele nedrives og reetableres. Der foregår også omfattende ombygning, hvor flere boliger sammenlægges til større rækkehuse og tagboliger etableres på den største af de fire blokke.

På projektet skal Tscherning blandt andet nedrive 11.000 m2 tagkonstruktion, 10.000 m2 facader og 279 altaner. Tag og facader er asbestholdige, og altanerne indeholder farlige mængder af PCB og tungmetaller. Grundet de store mængder asbest og spredningen på tagrummene, er området blevet overdækket og lukket til med undertryk under arbejdets udførsel. Derover foregår der omfattende nedrivning og miljøsanering i forbindelse med etablering af nye boliger og arbejdet med at gøre ejendommen tidssvarende med nye flugtveje og elevatorer.

Udførselsmetoder og planer koordineres løbende, så læring og erfaring tages med fra en blok til den næste. Især beboer-håndteringen har været vigtigt, da disse løbende genhuses i takt med arbejdets fremdrift.

Referencer

SE ALLE