Solgårdsparken & Nimgårdsparken

To boligområder skal sikres mod stigende problemer med regnvand, og Tscherning står bag de tekniske løsninger.

 • Entrepriseform

  Hovedentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  November 2021 – maj 2022

 • BYGHERRE

  November 2021 – maj 2022

 • RÅDGIVER

  MOE A/S

Solgårdsparken & Nimgårdsparken

Der er 5 km mellem boligområderne Solgårdsparken og Nimgårdsparken i Stevns, og begge er under massiv udvikling. I tilknytning til hvert område har et mindre bassin ikke længere tilstrækkelig kapacitet til at regnvandet kan håndteres, og derfor etablerer Tscherning nye tekniske bassiner for bygherre KLAR Forsyning.

Denne type anlæg er en kerneopgave for Tschernings Anlægsafdeling, og der går cirka et halvt år, fra Solgårdsparkens anlæg står færdigt, til arbejderne i Nimgårdsparken starter op.

Udfordringen er den samme i stevnske Solgårdsparken og Nimgårdsparken: Efterhånden som boligområderne bliver større, bliver et stadig større areal, som før var landbrugsjord, dækket af belægning i form af fliser, asfalt og andre overflader. Samtidig er de eksisterende søer blevet for små, og nedbørsmængden øges. Det er derfor nødvendigt at etablere nye anlæg for at regnvandssikre områderne til fremtiden. I Solgårdsparken er et igangværende kloaksepareringsprojekt en medvirkende årsag til, at trykket på regnvandshåndteringen øges de kommende år.

Udførelsen af etape 1 i Solgårdsparken omfatter rydning af store træer og eksisterende belægninger. I alt 4.000 m2 græstørv graves væk, og 3.000 m3 jord køres til depot på grunden og genanvendes i det nye anlæg. 4.700 m3 jord bortskaffes, og i alt er der således gjort plads til 7.700 m3 sø. Vi indbygger enkamat til sikring mod erodering af søens skråninger og etablerer 2.500 m2 bentonit-membran. Rørbassinet med Ø1600 rørbassin består af fire rør på hver 40 m.

Til entreprisen hører også gartnerarbejde, og vi såer 5.000 m2 græs og udfører belægningsarbejder med leret vejgrus og stianlæg. Derudover lægges 500 m2 græsarmering til køretøjer, der undtagelsesvis skal ind på pladsen.

I etape 2 i Nimgårdsparken rydder vi ligeledes området, graver 4.000 m2 græstørv væk og genanvender 1.500 m3 jord. 7.200 m3 jord køres bort, og vi etablerer to forbundne søer med samlet 6.000 m2 bentonit-membran og en samlet kapacitet på ca. 9.000 m3 til forsinkelse og overløb, før vandet ledes til eksisterende afledning til Køge Bugt.

Opgaven kræver foruden formand og entrepriseleder/kloakmester tre gravesjak med +14 tons gravemaskiner, tre rørlæggere og en lærling samt en landmåler/KS-specialist.

I forbindelse med bortkørsel af jord, køres der af hensyn til beboerne kun med solobiler i kortege med fem biler ad gangen på de smalle veje.

 

Referencer

SE ALLE