Kalvebod Brygge 32

Pladsmangel og et særligt fokus på støv, støj og rystelser præger en omfangsrig rydningsopgave, som i øvrigt forløber glat.

 • Entrepriseform

  Totalentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Marts 2018 – maj 2019

 • BYGHERRE

  Genesta

 • RÅDGIVER

  SN Consult

Kalvebod Brygge 32

I en tidligere seksetagers DSB-ejendom står Banedanmarks servere til S-tognettet på halvdelen af 2. etage, og i stuen går Rigsarkivets medarbejdere på arbejde hver dag. Resten af bygningen på 22.000 m2 skal omdannes til moderne kontorbygning, og derfor går Tscherning i gang med miljøsanering, indvendig rydning og nedrivning – med særlige hensyn til støv, støj og rystelser.


Alt skal ryddes på fire og en halv etage med kontorlokaler, herunder gulve, lofter, vægge og toiletter, og vi rydder oppefra og ned med to affaldstårne. 22.000 m2 asfaltgulv skal bankes op og dernæst slyngrenses for rester af PAH’er, hvilket er en effektiv metode, når der er god plads. Samtlige blivende overflader – herunder lofter, vægge og søjler – skal sandblæses på grund af tungmetaller og PCB. Dertil udføres asbestsanering af brystningselementer på 4. sal: Her går træelementer fra gulv til loft, og der er påmonteret asbestholdige eternitplader både ind- og udvendigt.

På grund af det omfattende arbejde er op til 40 mand på sagen foruden projektleder, senior formand, formand og to sjakbajser, mens aktivitetsniveauet er på sit højeste.

Ud imod Kalvebod Brygge bankes alle gasbetonfacader samt bærende vandrette betonbjælker ned med en langarmsmaskine, og imens er kontorfolkene i stueetagen skærmet bag en 12 m lang og 8 m høj krydsfinervæg, som placeres skråt mod facaden i de områder, hvor der er nedfald. Der er daglig kontakt og godt samarbejde med Rigsarkivets facility management.

På bygningens modsatte side udfordres pladsforholdene af hængende haver på de omkringliggende bygninger, og arbejdet udføres derfor fra stillads. Hele processen udføres ved håndkraft og små motortaljer mv, mens betonbjælker hejses ned med taljer og køres væk med langarmsmaskine. Gasbetonstenene nedbankes fra stillads og ind på etagen, hvorfra de fragtes på tværs gennem bygningen til affaldstårn.

De bærende bjælker skæres i samlingerne, da de indeholder PCB, som skal behandles separat, før det øvrige beton bortskaffes. 800 m2 trægulve og et antal termoruder er udtaget til genbrug.

Da nedrivningsentreprisen er tilendebragt og genopbygningen 70 procent færdig, flytter Banedanmark deres servere, og Tscherning Nedrivning foretager indvendig rydning af den sidste halve etage. Tscherning Beton udfører bygningens nye gavle.

Referencer

SE ALLE