Vi får alt under jorden til at fungere

Kloak

Vi får alt under jorden til at fungere

Håndtering af spildevand og regnvand er en del af den kritiske infrastruktur, som dels skal sikre en sund kilde til drikkevand, dels at de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med spildevand, bliver håndteret korrekt, og dels at vi forebygger oversvømmelse. Derfor skal rørledningsnettet bare spille. 

 

Tscherning sætter det rette hold til opgaven. Vi har akkumuleret viden, erfaring, kompetencer og kapacitet til alle typer opgaver, der skal sikre, at vand ledes korrekt under overfladen. 

 

Vi har mandskab til at udføre store LAR-projekter, som forbinder regnvands-, overløbs- og forsinkelsesbassiner med pumpestationer og rørbassiner, og vi sætter stor pris på disse opgaver. En LAR-løsning er i hovedreglen både pæn og populær, og der er masser af mulighed for at tænke bæredygtighed ind i form af øget biodiversitet og nytterige plantearter, som fx har egenskaberne til at sænke niveauet af fosfor, før vandet ledes videre. 

 

Vi udfører renovering af kloakker og tørholdelsesprojekter i både ejendomme og institutioner, hvor det nogle gange handler om at gøre en gammel, sur kælder til et tørt og brugbart areal. 

 

Også de mere komplekse opgaver med korrekt håndtering af olie- eller kemikalieholdigt vand eller spildevand forurenet med biologiske materialer er inden for vores metier. Vi etablerer tanke til forurenet vand og sikrer, at vandet bliver afledt behørigt. Og vores løsninger er kvalitetssikrede til at holde i mange år frem. 

 

I Tscherning råder vi over fem kloakmestre, og vi har samlet set ca. 70 medarbejdere i form af primært anlægsstruktører. Alle har som minimum rørlæggeruddannelsen. Til graveløsninger har vi adgang til alt materiel inden for egne rækker, så det er nemt og fleksibelt at få vores folk på opgaven. 

Kontakt os

CASES