Gl. Gladsaxe Skole

Genbrug af materialer er i højsædet i en sag, hvor Tscherning spiller en nøglerolle i den cirkulære nedrivningsproces.

 • Entrepriseform

  Hovedentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Juni 2019 – marts 2021

 • BYGHERRE

  Gladsaxe Kommune

Gl. Gladsaxe Skole

Gladsaxe Kommune tager et skridt ud i ægte cirkulær nedrivning og planlægger to sammenhængende projekter: Genbrug af bygningsdele og byggematerialer fra skolen, som genindbygges i nyt et børnehus på samme placering.

Skolen rives ned efter at have stået tom i ca. 10 år. Den er præget af utidssvarende i indretning og massive skimmelsvamp-problemer.

Kommunens vision er at opføre verdens første cirkulære børnehus med materialer fra Gl. Gladsaxe Skole. I samarbejde med Lendager Up kortlægges, hvilke materialer der egner sig og passer ind i det nye byggeri.

En projektleder og en formand er på sagen, og de første tre måneder bistår en ekstra entrepriseleder med registrering. Sjakket når op på 25 mand i forbindelse med saneringen. Der er begrænset plads inde i bygningerne, og det meste arbejde foregår med håndkraft.

1.890 facadeplader i stål fjernes først, da det vurderes, at de vil blive bulet, hvis de bliver på som sagen kører. Dernæst fjernes løsøre i form af ribber, håndvaske, lamper mv., og vores saneringsfolk er iført værnemidler, da skimmelproblemet på visse steder er så slemt, man kun skal opholde sig i rummet for at blive udsat for forurening. Ribber skal håndslibes, før de kan genbruges, da lakken er forurenet med PCB.

Afdækningsarbejdet forud for sanering er et omfangsrigt arbejde, da der er flere smadrede ruder end hele, og bygningen skal inddeles i sektioner. Dernæst strippes bygningen for nedhængte lofter, gipsvægge og gulvbelægning, og alle overflader sandblæses for at fjerne skimmel, PCB og tungmetaller.

I de traditionelle fladtagsbygninger gennemføres en skånsom proces ved at fjerne den traditionelle opbygning af tagpap. Dette metodevalg skyldes, at der er olie i tagopbygningen, og den underliggende beton skal renses helt ned, så den kan genanvendes, dels nedknust til stabillag og dels som tilslag til de nye fundamenter. 20 betonsøjler kan genbruges.

12.720 sten på hovedbygningens tegltag demonteres, stavles på paller og køres til oplagringsplads. Træspær beskyttes mod vejrlig. Vi demonterer desuden ca. 80.000 mursten, som renses på stedet. Dernæst demonteres de i alt 61 træspær, som placeres på oplagringspladsen, hvorefter vi bygger beskyttende telt omkring dem.

Selve nedrivningen er ukompliceret, men pga. den store mængde beton, tager det ca. 3,5 måneder.

Referencer

SE ALLE