Ottiliavej B2 og Ø

33.000 m2 råhus står tilbage efter Tschernings omfattende demontering af alle indvendige bygningsdele, samt tekniske installationer.

 • Entrepriseform

  Fagentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  november 2017 – februar 2019

 • Entreprenøren

  Bgb A/S

 • BYGHERRE

  Fokus Management

Ottiliavej B2 og Ø

Bygningerne, som lejes ud til Københavns Kommune, gøres klar til at fungere som moderne arbejdsplads for de ca. 1.000 ansatte, som har kontor her.

Kun råhuset skal stå tilbage, når Tscherning er færdige med omfattende afmontering af tekniske installationer og totalrydning over et samlet areal på 33.000 m2. Både tid og plads er begrænset, men vha. Toolbox-møder forløber det store projekt til alles tilfredshed.

Tschernings projektleder og formand har et stort sjak på sagen med 30-40 mand, som skal rydde 900 m2 per fem dage.

Tidsplanen er tæt pakket med flere fag, som følger lige efter nedrivning. Der afholdes hver morgen Toolbox-møder, hvor formændene fremlægger dagens slagplan og får klarlagt entreprisernes grænseflader. Fx er det ikke hensigtsmæssigt, at vi planlægger tømning samtidig med ankomst af materialer – derfor sker der løbende koordinering mellem fagene.

Det er en udfordring af skifte fraktioner løbende, men vi kan sagtens håndtere denne byggetakt. Jo længere vi kommer frem, jo flere håndværkere kommer på. Det er derfor en fælles indsats at få logistikken på pladsen til at fungere.

Entreprisen omfatter på Bygning B2 ca. 17.500 m2 fordelt på kælder, stue til 4. sal samt taghuse. Bygning Ø har et samlet etageareal på 15.500 m2 fordelt på kælder, stue til 3. sal samt taghuse.

Projektet består af indvendig rydning af kontormiljøet med det samlede areal på ca. 33.000 m2 samt udtag-ning af ca. 1.000 stk. vinduer. Arbejdet omfatter rydning af gulve, lofter, vægge og installa¬tioner. Ydermere udføres en afmontering af de tekniske installationer på taget.

Referencer

SE ALLE