CSR OG SOCIALT ANSVAR HOS TSCHERNING

DANMARKS GRØNNE ENTREPRENØR

Tscherning var grønne allerede den gang, det at tænke i miljøhensyn, var en lidt hippieagtig ideologi, som ingen tog rigtigt alvorligt. Georg Tscherning, vores grundlægger, designede vores logo med de grønne grantræer som sin underskrift allerede før, han overhovedet drømte om at blive entreprenør. Og kigger man mange år tilbage, har der nok været nogle, der har rystet på hovedet ad visse af de grønne tiltag.

I dag er virkeligheden en anden, hvor ingen virksomhed med respekt for sig selv kan fornægte deres ansvar over for vores klima og miljø. Men en ting er at sørge for at alle medarbejdere slukker deres arbejdscomputere, når de går hjem, eller at vælge den økologiske kaffe til maskinen. Den store forskel sker, når man overgår til at gøre miljøområdet til at være en del af selve forretningen.

Hos Tscherning – Danmarks Grønne Entreprenør arbejder vi konstant med udviklingen af ansvarlig adfærd og cirkulær økonomi som forretningsområde. Og vi har et forspring, netop fordi den grønne tanke har været et pejlemærke for os ’before it was cool’. Men derfor har det alligevel krævet dedikation og innovativ tankegang at tjene penge på at tænke grønt i byggebranchen.

Så hvad arbejder vi med på miljø- og klimaområdet i dag?

Systematisk registrering af CO2-udledning

I dag priser vi os lykkelige for flere års arbejde med systematisk indsamling af virksomhedens CO2-data. Vi står i EU på tærsklen til en lovpligtig registrering, og Tscherning er så godt med, at vores data kan overføres til hvilken som helst af de standarder, som er i spil.
Det hjælper naturligvis ikke klimaet at registrere CO2 i sig selv, men for at vi både som branche og samfund kan identificere områder, hvor CO2-udledningen skal sænkes, er det nødvendigt at registrere udledningen systematisk og ensartet.
Derfor tilbyder vi også vores kunder at lave CO2-regnskab for vores del af arbejdet på et givent projekt, og vi er altid åbne for samarbejder om klimaforbedring og nedbringelse af CO2 med andre aktører indenfor byggeriet.

Genbrug og up-cycling

Miljøsanering og nedrivning udgør cirka halvdelen af Tschernings forretning, og ved nedrivning håndteres store mængder af materialer, hvoraf en del er brugbare til genbrug. Når vi genbruger materialer, opnår vi to store gevinster. Dels går den CO2, som er anvendt til at fremstille et materiale ikke til spilde. Og dels sparer vi CO2 ved at nedbringe omfanget af materialer, som skal fremstilles på ny.
I Tscherning arbejder vi aktivt for at afsætte materialer fra vores projekter til genbrug, up-cycling og genanvendelse. Vi har mange gode cases. Se eventuelt vores flotte film om bæredygtig nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole. Og blandt andre projekter har Tscherning leveret en stor mængde genbrugsmaterialer til BaneGaarden og Ressourcerækkerne. 

Netop nu arbejder Tscherning sammen med bl.a. Danica Ejendomme om at genbruge og genanvende overskydende materialer fra Nauticon-bygningen.

KLIK HER for materialekatalog.

Elektricitet

Tscherning har igangsat en proces, hvor firmaets bil- og maskinpark løbende vil blive skiftet ud med elektriske alternativer.

Alene i det seneste år har vi bl.a. udskiftet 4 elbiler, 8 minidumpere, 4  læssemaskiner, 2  gravemaskiner, 2  dumpere, 4 pladevibratorer samt diverse håndmaskiner.
Elektriciteten på vores største lokationer er omlagt til CO2-neutral vindenergi fra Ørsted, og vi søger løbende at deltage i projekter, hvor der plantes træer og buske for at modvirke den CO2-udledning, som forårsages af vores produktion. Vi har bl.a. beplantet et areal på 2000 m2 omkring vores materielplads, hvilket svarer til en CO2e på 47.400 kg. CO2e.
Arealet "beboes" i dag af en flok aktive honningbier fra vores bistader.

SOCIALT ANSVAR

Tscherning er en virksomhed med stort fokus på omverdenen. Det gælder ikke blot på globalt plan, hvor vi forsøger at mindske vores og branchens klimapåvirkning, men også både lokalt og på det menneskelige plan.

Samtidigt er vi en virksomhed, hvor mennesker er vores største ressource, og vi har derfor stort fokus på, at vores medarbejdere trives.

Arbejdsmiljø

Et godt og sikkert arbejdsmiljø er alfa og omega for vores medarbejderes trivsel, og derfor gør vi naturligvis alt, hvad vi kan, for at sikre dette. Først og fremmest, så overholder Tscherning altid standarden ISO 45001 (tidl. OHAS 18001) og bekendtgørelserne 87 og 923. Det sikrer, at opgaverne udføres under ordentlige arbejdsforhold, der gavner medarbejderne og forebygger arbejdsskader og efterfølgende forsinkelser.
Vi arbejder løbende på at forbedre forholdene på vores pladser igennem en aktiv indsats fra vores KMA-afdeling (Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø), der fører løbende tilsyn, vejleder og rådgiver om sikkerhedsregler. Dette har over de seneste år resulteret i en markant stigning i antallet af ”Grønne Smileys” fra Arbejdstilsynet, når de rutinemæssigt har foretaget stikprøvekontroller af vores pladser.

Job og uddannelse

I Tscherning tror vi på, at alle mennesker skal have mulighed for at vise, hvad de kan. Derfor tager vi gerne en chance for at give folk denne mulighed. Vi ansætter på baggrund af kvalifikationer og vilje til arbejde – ikke på baggrund af folks fortid.
Hvis folk gerne vil prøve kræfter med jobbet som nedriver, så tager vi dem gerne ind i et praktikforløb.
Vi har tidligere haft praktikanter fra både DTU og KEA, hvor vi bl.a. også har deltaget i oplæg, messer og karrierearrangementer på uddannelserne.
Vi lever af dygtige medarbejdere. Og vi vil gerne tage vores del af opgaven med at sørge for, at både vi og resten af bygge- og anlægsbranchen også i fremtiden har mulighed for at kunne ansætte kvalificeret arbejdskraft.

Socialt fællesskab

Et godt arbejdsmiljø og fællesskab skaber trivsel og glade medarbejdere.
Derfor har vi hos Tscherning en politik om, at arbejdspladsen så vidt muligt også skal være et socialt fællesskab. Vi påskønner medarbejderaktiviteter, opfordrer til sociale arrangementer og støtter initiativer til disse.
Vi har bl.a. indkøbt en stribe mountainbikes til fri afbenyttelse af firmaets medarbejdere og opmuntrer til ”walk & talk”-møder og -sammenkomster. Vi arrangerer løbende firmaudflugter, aftenarrangementer og har en aktiv personaleforening.
Vi har stort fokus på ansvarligt indkøb, og vi serverer dagligt økologisk frokost på vort hovedkontor. Vores mål er at skabe en tryg, sjov og behagelig arbejdsplads, som vores medarbejdere kan gå glade til og stolte hjem fra.

Ligestilling

Vi afsøger aktivt muligheder for at finde kvindelige kandidater ved stillingsopslag, ligesom vi løbende har ligestilling med i vores overvejelser omkring interne forfremmelser blandt vores medarbejdere. På ledelsesniveau har Tscherning i dag 30% kvinder.
I produktionsleddet er det desværre svært at have en ligelig fordeling mellem kønnene, da andelen af kvindelige kandidater og respondenter på jobopslag er tæt på ikke-eksisterende.
Hvis kønsfordelingen i byggebranchen skal ændres, vil det kræve en kulturændring igennem mange år. Denne bidrager Tscherning aktivt til, ved, kontinuerligt, at forsøge at påvirke arbejdsklima, arbejdsformer og omgangstone i både produktion og ledelse. 

VERDENSMÅL

Tscherning udvikler sig positivt, og det skyldes ikke mindst, at vi arbejder målrettet med at integrere de ti principper i FN Global Compact i vores strategi, kultur og dag-til-dag drift af vores virksomhed.

Vores samfundsmæssige ansvar og grønne profil skal både være vores varemærke og grundlag for et bæredygtigt købmandskab i Tscherning. I de kommende år vil vi derfor prioritere de indsatsområder der bidrager til, at vi fortsat fastholder vores mål om at levere branchens bedste kvalitet samt sikre de bedste arbejdsmiljøforhold og de mindste miljøpåvirkninger.

Tscherning arbejder aktivt med FN's Verdensmål. Ud fra vores virksomhedsprofil og den branche, vi er en del af, har vi valgt at have særligt fokus på verdensmål nr. 8, 9, 11, 12 og 13, hvor vi blandt andet gør følgende:

TSCHERNING TAGER ET AKTIVT ANSVAR

Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst handler om at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud.

Iværksætterkultur og jobskabelse er en vigtig nøgle til dette, og målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030. Tscherning søger aktivt gennem sin rekruttering at forøge andelen af kvinder i branchen. Sideløbende bidrager vi til at nedbringe andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse.


Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund handler om, at bolig- og slumområder skal opgraderes, så alle mennesker i 2030 skal have adgang til sikre boliger med de nødvendige faciliteter.

Transportsystemerne skal opgraderes for at give alle mulighed for at komme omkring uden at forpeste luften med forurening. Tscherning forbedrer og udvikler kontinuerligt på kvaliteten og bæredygtigheden i vores miljøsanering af eksisterende boligmasse, så den langt overgår minimumsstandarder.


Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion handler om, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på – for derved at opnå økonomisk vækst og bæredygtig udvikling.

Bl.a. skal industri, virksomheder og forbrugere reducere og genbruge affald. Tscherning deltager i et Udviklings- og Demonstrationsprogram, der undersøger mulighederne for semi-automatiseret høstning af murelementer. Vi arbejder samtidig med projekter omkring genbrug af betonelementer i nyt byggeri.


Verdensmål nr. 13: Ansvarligt forbrug og produktion handler om, at vi reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på – for derved at opnå økonomisk vækst og bæredygtig udvikling.

Bl.a. skal industri, virksomheder og forbrugere reducere og genbruge affald. Tscherning deltager i et Udviklings- og Demonstrationsprogram, der undersøger mulighederne for semi-automatiseret høstning af murelementer. Vi arbejder samtidig med projekter omkring genbrug af betonelementer i nyt byggeri.


CERTIFICERINGER

Som den første i sin branche har Tscherning på samme tid opnået hele tre certificeringer, der gør os til en af de førende virksomheder indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Tscherning har nemlig udviklet det første og hidtil eneste KMA-ledelsessystem, der fra sin fødsel sikrer, at vi i en og samme arbejdsgang overholder samtlige krav i de tre certificeringer. Det giver dig papir på det, vi altid har gjort – nemlig at vi udfører vores arbejde ordentligt. Som certificeret er vi også forpligtet til hele tiden at forbedre os, og vi bliver kontrolleret hvert halve år.

Kontakt os

Tscherning er certificeret med ISO 9001, som er et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendt i hele verden og betragtes som et synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015 er en internationalt anerkendt miljøledelsesstandard, som sætter rammerne for, hvad en virksomhed skal gøre for systematisk at opnå miljøforbedringer. Den er samtidig den mest udbredte miljøstandard på verdensplan.

ISO 14001:2015

Tscherning er certificeret indenfor ISO 45001:2018, som er en international standard inden for arbejdsmiljøledelsessystemer.

DS/ISO 45001:2018

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v.

BEK 1409(2023)

Tscherning bliver løbende kreditvurderet af firmaet Bisnode (tidligere Soliditet), som står bag en pålidelig og avanceret vurderingsmodel, der benytter en lang række parametre som grundlag for vurderingen, bl.a. baseret på nøgletal fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt CVR-registreret. Tscherning er vurderet til AAA, dvs. højeste kreditværdighed.

Bisnode AAA certificate

Tscherning udmærker sig desuden fagligt på flere områder Blandt andet inden for Asbest- og PCB-håndtering.