Sorgenfrivang, Virum

Planlægning efter LEAN-principper og tæt daglig koordinering bidrager til en god tværfaglig takt mellem håndværkerne på 14 etager.

 • Entrepriseform

  Fagentrepriser

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  Januar 2014 – august 2019

 • Entreprenøren

  NCC A/S

 • BYGHERRE

  Lyngby Almennyttige Boligselskab

 • RÅDGIVER

  Dominia A/S

Sorgenfrivang, Virum

I en omfattende energirenovering af de tre højhuse, bidrager Tscherning med miljøsanering, indvendig rydning og en veltilrettelagt udvidelse af 12 elevatorskakte fra kælder til top.

Ved hjælp af LEAN og ugentlig detailplanlægning og på trods af begrænset transport med hejs, arbejder alle fag simultant og overholder tidsplanen.

Tscherning udfører tre fagentrepriser i årene 2014-19 i forbindelse med en omfattende energirenovering af de tre højhuse, som rummer i alt 428 boliger. Vi arbejder i 6 etaper med en opgang ad gangen, som hver rummer 75 lejligheder. Beboerne er genhuset opgangsvis.

Vi starter oppefra og ned med miljøsanering af asbest i bøsninger og rørbøjninger samt alle rør i kælder og af tungmetalholdig maling på vægge og lofter i køkkener og badeværelser. Dernæst foretages indvendig rydning af køkkener og badeværelser. Alt affald sorteres fraktionsvis på etagen, inden det transporteres ned med personhejs. Vi arbejder på fire etager ad gangen med 20 mand og med de øvrige fag lige i hælene, som er i gang med opbygningen, og der er rift om hejsen.

12 elevatorskakte over 16 etager (inkl. tag og kælder) skal dernæst udvides. Vi fylder elevatorgruben i kælderen med sand, så det nedbankede beton ikke skal løftes ud af kælderen og anvender en nedrivningsrobot til udbankningen etagevis. Dæk skæres med diamantskærer. Tschernings Anlægsafdeling står for støbning af nye elevatorskakte (fra kælder og op vha støbeforme), kloakker samt etablering af anlæg.

Udvendigt forestår vi miljøsanering og nedrivning af pcb-forurenede betonsten på bygningernes gavle fra 1. til 14. etager. Vi fjerner i alt ca. 26 km. fuger. Til slut asbestsanerer og nedskærer vi 428 altaner.

Projektleder og seniorformand indgår i teamet med et sjak på 25 mand, og både jord, kloak, beton, nedrivning og miljøsanering sker i egenproduktion. Ugentlig detailplanlægning (LEAN) af de enkelte aktiviteter i lokationer sker med de øvrige entrepriser. Der er meget lidt plads til beboerfærdsel og tung trafik, og det lægger yderligere pres på tæt daglig koordinering og løbende justering af byggepladsplan.

Referencer

SE ALLE