Fra kirurgisk indgreb til totalrydning

Nedrivninger

Fra kirurgisk indgreb til totalrydning

Nedrivning er et seriøst håndværk, der kræver lige så meget ekspertise som at bygge op. Kunsten er at gøre det rigtigt og tage hensyn til miljø, naboer og medarbejdere. For at sikre det, har vi udviklet vores KMA-system, som du kan læse mere om under Socialt Ansvar.

 

Med til kunsten hører også at sortere korrekt, så en maksimal genanvendelse af materialerne minimerer affaldsmængden og din udgift til bortskaffelse. Når det er muligt at genbruge bygningsdele, bruger vi vores specialiserede viden om nedskæring og cirkulær nedrivning aktivt i projektet.

 

Det kan du læse mere om her Ansvarlig Nedrivning. Desuden er det en selvfølge for os at tage ansvar for sikkerhed, orden og ordnede forhold gennem hele processen. 

Kontakt os

CASES

SE ALLE

Ydelser indenfor nedrivning

Vi tilbyder alle løsninger

Kontakt os

Uanset pladsforholdene – og om det er over eller under jorden – foretager vi kontrolleret nedrivning af kraftværker, industribygninger, boligblokke, parcelhuse, kældre eller komplette fabriksanlæg inklusive produktionsanlæg.

Skal vi rydde for fundamenter, kan du være sikker på, at vi efterlader terrænet ryddet, renset og planeret, klar til ny anvendelse.

Ansøgninger om tilladelser og kontakten til myndigheder og rådgivere er vi også behjælpelige med.

Når det gælder isolerede indgreb i eksisterende konstruktioner, har Tscherning ekspertisen til at ændre, skære, nedbryde og fjerne.

Vi arbejder både i beton og stål – og kan gøre det, mens bygningen er i funktion.

Skal der udføres kirurgisk indgreb f.eks. i en kontorbygning, mens de ansatte stadig arbejder, sørger Tschernings metode og medarbejdere for, at vibrationer, støv- og støjgener er minimale.

Kirurgiske indgreb omfatter bl.a. nedrivning af vægge, gennembrydning i etagedæk samt fjernelse af trapper og bankbokse.

I forbindelse med ombygning, byfornyelse og renovering sørger vi for demontering og nedrivning af indvendigt inventar, gulvbelægning, loft, lette vægkonstruktioner, el, rør og ventilation m.m.

I nogle tilfælde benytter vi robotter, fordi de løser opgaverne nemmere og hurtigere og samtidig minimerer støj-, støv- og sikkerhedsproblemer markant.

Vi kan demontere hele bygningsdele til genbrug eller genanvendelse, og vi ved, hvordan vi bevarer og håndterer delene bedst. Også når der er tale om flere sammenhængende dele.

Tscherning har erfaring i at demontere stålkonstruktioner, betonelementer, tagkonstruktioner, kedler, turbiner, vinduespartier og facadeelementer.

Broer, ramper, bunkers, jernbaner, havne og maritime konstruktioner over og under vandet.

Vi har erfaring i at nedbryde det hele, akkurat som vi gør en del i nedskæring af stålkonstruktioner og i opbrydning af veje og belægninger m.m.