Nauticon

Tscherning udførte en nænsom indvendig nedrivning af Nauticon-bygningerne på Sluseholmen med henblik på, at så mange materialer blev nedtaget til direkte genbrug som muligt. 

 • Entrepriseform

  Fagentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  2023

 • BYGHERRE

  Danica Pension

 • RÅDGIVER

  Søren Jensen

Nauticon

Bygningerne havde mange genbrugelige materialer, som bygherre ønskede at se nedtaget nænsomt, og videre formidlet. Der var derfor stort fokus på at nedtage så mange materialer så nænsom som muligt, Der blev derfor, inden selve nedrivningen startede, lavet en detaljeret kortlægning af de indvendige bygningsdele og materialer.


Nænsom nedrivning øgede mængden af materialer til direkte genbrug
Tscherning var inddraget tidligt i projektet, og kunne derfor bidrage til at optimere løsningerne i forhold til mængderne af genanvendelse og direkte genbrug.
Tscherning udførte skånsomme processer, og sikker håndtering af pakning og transport af materialer til andre projekter, herunder kommende lejemål. Derudover var Tscherning også ansvarlig for håndtering og styring af det lokale lager af fjernede materialer på Nauticon.

- Alle materialer bliver demonteret til lager i bygningen eller pakket og sendt direkte til aftager

- Lageret giver let adgang til materialerne og præsentere dem overskueligt for potentielle købere

- Alle gulve i den 25.000m2 store bygning tages og klargøres til genbrug

- Bygningen var i drift og delvist udlejet under hele processen

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedContentType..ctor(IContentTypeComposition contentType, IPublishedContentTypeFactory factory)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass15_0.<GetContentTypesByAlias>b__0()
  at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.SafeLazy.<>c__DisplayClass1_0.<GetSafeLazy>b__0()
--- End of stack trace from previous location ---
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.ObjectCacheAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Cms.Core.Cache.DeepCloneAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Extensions.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.GetContentTypesByAlias(String contentTypeAlias)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

Referencer

SE ALLE