Artillerivej

Der er udfordringer nok med at planlægge omkring svinget på Artillerivej. I tæt samarbejde med vores rådgiver løser vi det hele.

 • Entrepriseform

  Totalentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  April 2017 – marts 2018

 • BYGHERRE

  Københavns Kommune

 • RÅDGIVER

  Niras A/S

Artillerivej

I et skarpt sving på Artillerivej på Islands Brygge skal en eksisterende V-formet skole i ni etager fjernes for at give plads til et nyt moderne skolebyggeri og tilhørende parkeringshus. Som totalentreprenør vælger vi Niras til projektet, som vi har en god relation til og er blandt de få rådgivere, som er specialiseret i nedrivning.

Der er særdeles trange kår på den bynære byggeplads, og særligt bygningens yderste ender giver udfordringer klos op ad en befærdet vej. Alligevel forløber projektet godt i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med vores rådgiver.

Vi trækker på de gode erfaringer fra vores tidligere samarbejde med Niras. Blandt andet er ejendommens stabilitet undervejs i nedrivningsprojektet samt støv- og støjgener elementer, som har særlig fokus, og vores byggeplads er omgivet af udfordringer. Nogle af bygningens facader ligger i skel op til offentlig vej med både gående, cyklende og kørende trafik. På den ene side af bygningen har vi beboelse, på den anden et hotel. Og der er i forvejen mange byggepladser i det nærliggende område, som belaster vejene med tung trafik, og som begrænser adgangsforholdene.

Bygningen på i alt 9.000 m2 er opført i søjle-drager konstruktion i beton med gasbeton indimellem, og den er gennemgående forurenet med asbest, tungmetaller, PCB og bly. Efter bygningen er strippet, sandblæses alle overflader under forstøvning fra vandkanoner, og det sker med størst muligt hensyn til naboerne, der kan generes af støv.

I forbindelse med nedrivningen tager vi alle forholdsregler for at imødekomme pladsproblemerne, og vi starter også med at fjerne den hovedpart af bygningen, som ligger længst fra trafikken, for at skabe mere plads. Denne del af nedrivningen foregår med en langarmsmaskine og er forholdsvis ukompliceret. Derefter må vi over en uge med weekender i begge ender spærre den offentlige vej helt af – tiden er knap, da vejen i perioden er hovedfærdselsåre for en del andre byggepladser i området. Mod Artillerivej bygger vi containertunneller langs med fortovet til gående og cyklende trafik, og leverancer af varer og affaldstømninger lægges ind i logistikplanen efter koordinering med vores erhvervsrivende nabo. Resten af nedrivningen forløber således planmæssigt.

Tscherning Anlæg står for alt jordarbejde, herunder håndtering af pletvis forurenet jord samt opfyldning af kælder under ejendommen.

Referencer

SE ALLE