MG Park, Greve

Et arsenal af Tschernings store maskiner er i brug til en byggemodningsopgave for en belgisk bygherre på bar mark i Greve.

 

 • Entrepriseform

  Fagentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  Opstart februar 2018 (igangværende)

 • BYGHERRE

  MG Real Estate Belgien

 • RÅDGIVER

  MOE A/S

MG Park, Greve

Belgiske MG-Group opfører et stort logistikcenter på bar mark i Greve, og Tscherning varetager byggemodningen til grunden. Arealet på i alt 25 hektar (23.000 m2) skal rumme 100.000 m2 bygninger og 80.000 m2 belægning og anlæg.

Et byggemodningsprojekt som dette er blandt Tscherning Anlægs kernekompetencer, og dette specifikt er forbundet med et LAR-projekt for KLAR Forsyning, som vi tidligere har udført.

Tscherning er med i de tidligste faser af projektet, og har derigennem mulighed for at optimere løsningerne på de enkelte opgaver i entreprisen i tæt samarbejde med bygherre.

Bygherre starter byggeriet på bar mark med muldjord på toppen. Derfor starter vi med at fjerne vækstlaget og tilføre stabil råjord. I den forbindelse er 75.000 m3 muldjord kørt bort og 40.000 m3 råjord kørt ind på grunden. Derudover er 100.000 m3 slagger kørt til, da dette materiale med kalk/cementstabilisering egner sig godt som underlag til de 11 bygninger, der skal ligge langs en central 350 meter lang vej.

Et kom¬plet net af forsyningsledninger er trukket på den enorme grund – det drejer sig om regnvand og spildevand (et stort projekt i sig selv, der omfatter projektet KLAR Forsyning, Greve – se nedenfor), fjernvarme, telefon, internet, elforsyning og vejbelysning. På overfladen er der lavet belægning hele vejen rundt om komplekset og ført veje på grunden ud til skellet og tilkørslen fra den offentlige vej.

Et stort arsenal af materiel er krævet til en opgave med dette omfang og omfatter fire gravemaskiner i størrelsesordenen +20 tons, tre styk 14-tons gravemaskiner, to dozere og tre dumpere.

I forbindelse med byggesagen, har Tscherning også udført et omfattende afvandingsprojekt til Greve kommune. Her skal et netværk af vandledninger og dræn sørge for at lede regnvand fra grunden ned i bassiner, der er konstrueret til formålet. Se [link: særskilt referencebeskrivelse på dette projekt].

 

Referencer

SE ALLE