Statens Naturhistoriske Museum

Genbrug og arbejdsmiljø har Tschernings absolutte fokus i et omfattende miljøsanerings- og nedrivningsprojekt midt i København.

 • Entrepriseform

  Fagentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Marts 2019 – september 2023

 • Entreprenøren

  Per Aarsleff A/S

 • BYGHERRE

  Bygningsstyrelsen

Statens Naturhistoriske Museum

Det nye Statens Naturhistoriske Museum, som samler Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum til et museum i international topklasse, omfatter en forvandling af 32.200 m2 bygninger, som hidtil har rummet en af verdens ældste naturhistoriske samlinger. Her skal Tscherning udføre miljøsanering, indvendig rydning, demontering, nedskæring og nedrivning. I arbejdet indgår omfattende registrering og koordinering mellem fag grundet flere tusinde punktsaneringer.

Udvidet beskrivelse
Tscherning har en projektleder, en praktikant, en formand og en produktionsleder på sagen. I de indledende travle måneder har projektlederen været fast på pladsen og sjakket oppe på 40 mand. Det skyldes bl.a. den omfattende registrering i 16.200 m2 bygninger, som Tscherning har udført forud for miljøsaneringen af flere tusinde punkter, og der er fundet både asbest, PSB, bly, kviksølv og tungmetaller. Tscherning har dermed en væsentlig rolle for at sikre arbejdsmiljøet for flere tusinde håndværkere på sagen, og denne massive sag – en af Danmarks største byggepladser – har også særlig bevågenhed og ekstra meget tilsyn.

Nedrivningsprojektet er generelt kendetegnet ved skånsom og nøje tilrettelagt demontering. Store dele af inventaret og bygningsmaterialerne kan genbruges, herunder stålbjælker, væksthuse, ovenlyskupler, vinduer, døre, trapper, vaske og skabe. Demontering af stål og væksthuse har fulgt præcise planer for nedskæring og transport til de respektive modtagerpladser for genbrug, og de er afviklet vha. god planlægning og dialog. Planen er at væksthusene skal leve videre i Københavns nye grønne byrum, Banegaarden.

For at gøre plads til nye bygninger udfører Tscherning endvidere totalsanering og -nedrivning af ca. 2.500 m2, der skal give plads til nybyggeri. Derudover skal en af museets store, bevaringsværdige bygninger have ny kælder, hvilket løses ved at demontere bygningen med særligt hensyn til et håndmalet loft, etablere kælder og derefter genopbygge huset med de samme materialer. Genopbygningen er planlagt til udførelse i 2022.

Referencer

SE ALLE