Posten, København V

Danmarks hidtil største nedrivning er udført i tæt samarbejde mellem Tscherning og Aarsleff og opfylder alle krav til sikkerhed, tid og økonomi.

 • Entrepriseform

  Underentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Juni 2016 – juli 2019

 • BYGHERRE

  Per Aarsleff A/S

 • RÅDGIVER

  COWI A/S og Golder Associates

Posten, København V

Nedrivningen af den gamle postterminal på i alt 75.000 m2 er i 2019 Danmarks største nedrivningsprojekt og planlægges i tæt samarbejde mellem rådgiver og de udførende entreprenører. På trods af, at projektet vanskeliggøres af både byggepladsens placering, en stor regnvandsledning og enormt dimensionerede betonelementer, forløber projektet som planlagt inden for både tid og økonomi, og der er særligt fokus på sikkerheden.

I løbet af et år forud for projektets opstart, planlægger og projekterer Tscherning sammen med COWI og udarbejder bl.a. udførlige beskrivelser. Entreprisen omfatter stripning, miljøsanering og totalnedrivning – herunder fjernelse af kældre, underkældre samt fundamenter – af syv bygninger på tilsammen 75.000 m2. Under nedrivningen bliver en stor del af den nedrevne beton anvendt til at sikre kældrene mod opdrift, indtil grundvandssænkningen er på plads. Der tages særligt hensyn til en kæmpe regnvandsledning på tværs under bygningerne, som afvander størstedelen af Vesterbro.

Postterminalen er placeret i Bernstorffsgade, en af indre Københavns mest trafikerede veje, meget tæt på andre bygninger og på jernbanen. Det træffes derfor foranstaltninger for at sikre adgangsforhold, sikkerhed i forhold til nedrivning tæt på jernbanen samt særlige hensyn til bygningens brugere – som fraflytter undervejs – de mange naboer og trafikken i området.

Miljøsaneringen omfatter bl.a. udvendige PCB-fuger omkring 600 vinduer, hvor der skal skæres 5-6 cm af beton og fuger i samtlige elementsamlinger. Alt diamantskæring udføres af Tschernings eget skærefirma, Totaldiamanten. Herudover er der både indvendige eternitvægge og 6.000 m2 asbestholdig facadebeklædning samt rørisolering med asbest. 117.000 m2 malede overflader renses for PCB og tungmetaller. Derudover saneres 2.000 m2 epoxyforurenede gulvoverflader.

Den højeste bygning med syv etager er ca. 33 m høj, og i en gammel håndteringshal består tagkonstruktionen af 15 forspændte 200 tons bjælker, som måler ca. 45 m i længden og 4 m i højden. I alt håndteres ca. 120.000 tons beton, hvoraf 82.000 tons nedknuses på stedet i to fraktioner og genanvendes på grunden. Aarsleff sparer herved ca. 3.000 lastbiler til transport af grus til kapillarbrydende lag.

Under udførelsen fører COWI tilsyn med miljøsaneringen, og DMA udtager renhedsprøver for Tscherning.

Nedrivning af Postterminalen

AFSPIL VIDEO

Referencer

SE ALLE