Herlev Hospital

En omfattende asbestsanering af det store hospitals skadestuebygning indeholder særlige elementer af arbejdsmiljøforanstaltninger.

 • Entrepriseform

  Hovedentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

 • PROJEKTPERIODE

  Oktober 2021 – december 2022

 • BYGHERRE

  Region Hovedstaden

 • RÅDGIVER

  Sweco A/S

Herlev Hospital

Herlev Hospitals 25.000 m2 store bygning fra 1976 indeholder klinikker, laboratorier, operationsgang og skadestue. Det var i sin tid et moderne byggeri med fleksibel indretning og masser af ovenlys. Byggeriet indeholder imidlertid et stort omfang af asbest i eternitplader og isolering, som en gang for alle skal fjernes. Tscherning løser opgaven med særligt fokus på arbejdsmiljøet i de yderst vanskelige arbejdsområder.


Amtssygehuset i Herlev – som Herlev Hospital oprindeligt hed – stod færdigt i 1976 og er opført i tidstypiske materialer. Det oprindelige hospital består foruden højhuset med 26 etager af en flad bygning, der strækker sig over et areal på ca. 25.000 m2. Huset er opbygget i kvadrater på 15x15m med gange mellem, som har givet mulighed for fleksible løsninger i indretningen. Imellem gangene findes ingeniørrørene – i alt 2.500 løbende meter, som skal rengøres for asbest. Derudover indeholder 5.265 m2 mellemdæk en asbestholdig 400mm isolering, og hele tagarealet skal asbestsaneres, herunder skal 12.630 løbende meter asbestholdige eternitplader demonteres og bortskaffes.

Arbejdet på de nedre og øvre ingeniørrør omfatter foruden afrensning i rør sanering i T-stykker, hvor alt isolering fjernes. På mellemdæk imellem nedre ingeniørrør skal al isolering tilsvarende fjernes.

Adgangsforholdene til arbejdsstederne er vanskelige med en åbning nedefra til nedre ingeniørrør på ca. 1x1m og en lem ind til mellemdæk. Der er derfor særligt fokus på at lempe arbejdsbyrden ved at udføre sagen med roterende sjak. Der gælder i øvrigt samme regler som i krybekælder, som omfatter flere pauser, at arbejdet udføres med knæpuder, og at de udførende aldrig opholder sig alene i arbejdsområdet.

Alle, der arbejder på sagen, har som minimum asbestkursus. Der er allokeret to formænd, som laver løbende kontrol i alle områder. For at sikre kvaliteten udfører vores formænd egenkontrol med gel-tape-prøver i hinandens områder, så det altid er en anden, end den der har udført arbejdet, som foretager kontrollen. Vi kontrollerer således alt udført arbejde, forud for rådgivers kontrol med luftprøver.

 

Referencer

SE ALLE