KLAR Forsyning

Et område på 25 hektar belægges, så regnvandet bliver begrænset i at sive ned. Derfor etablerer Tscherning to store regnvandsbassiner.

 • Entrepriseform

  Underentreprise

 • PROJEKT TYPE

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  December 2018 – april 2019

 • BYGHERRE

  Klar Forsyning

 • RÅDGIVER

  MOE A/S

KLAR Forsyning

KLAR Forsyning får brug for to nye kæmpe regnvandsbassiner i Greve, når et nyt logisitkcenter rejses på et 25 hektar stort område med landbrugsjord. Et LAR-projekt som dette er en af Tscherning Anlægs kernekompetencer, og teamet bag projektet indgår aktivt i et samarbejde om gode løsninger og projektoptimeringer.


For Greve Kommunes forsyningsselskab, KLAR Forsyning, anlægger Tscherning to regnvandsbassiner på sammenlagt 23.000 m2.

I forbindelse med et enormt byggemodningsprojekt i Greve skal der anlægges et stort logistikcenter på 25 hektar landbrugsjord. 100.000 m2 bygninger kommer under tag og yderligere 80.000 m2 belægges med asfaltvej og parkeringsarealer. Derfor er områdets evne til at optage regnvand reduceret betydeligt. Den nærliggende Kildebæk Å vil slet ikke kunne håndtere det øgede afløb af vand, og derfor er det nødvendigt at bygge reservoirer til at håndtere de store vandmængder.

Tscherning udgraver to sådanne reservoirer: Et på 7.000 m2 og et på 16.000 m2. I disse er der etableret betonit membran for at sikre tætheden i bassinet. De to bassiner er udstyret med formstøbte ind-, ud- og overløbsbygværker. De er desuden blevet forbundet af 310 meter overjordisk regnvandskanal og yderligere 150 meter under jorden på de steder, hvor veje eller andet forhindrer en udbrudt kanal til overfladen. Til drift af anlægget er der installeret tre Ø2500 regnvandspumpestationer samt en spildevandspumpe i samme dimension.

Logistiske hensyn betyder, at arbejdet må udføres hen over vinteren. Det giver ekstra udfordringer i form af massive mængder af vand under udgravningerne. Tschernings rådgivning samt det tætte og gode samarbejde med både bygherre og rådgiver i form af KLAR Forsyning MOE gør dog, at projektet kan gennemføres som planlagt.

Referencer

SE ALLE