Papirøen, København

Både Tscherning Anlæg og Nedrivning udfører fagentrepriser i forbindelse med etableringen af ny mini-bydel på Papirøen i København.

 • Entrepriseform

  Fagentrepriser

 • PROJEKT TYPE

  Nedrivning

  Anlæg

 • PROJEKTPERIODE

  Februar 2018 – februar 2019 (nedrivning) og 2021 (anlæg)

 • Entreprenøren

  Per Aarsleff A/S

 • BYGHERRE

  Projekt CØ P/S

 • RÅDGIVER

  Niras A/S

Papirøen, København

Bygningerne, som har lagt vægge til papirfremstilling og trykkeri, og i nyere tid til en række street-food stande, kontorlokaler og p-hus, skal miljøsaneres og totalnedrives for at gøre plads til Københavns nye bydel på Papirøen.

Både et stort omfang af forurening, begrænsede adgangsforhold til pladsen, vand omkring øen og arkæologiske fund præger denne spændende byggesag, hvor både Tschernings Nedrivning og Tscherning Anlæg spiler nøgleroller.

Papirøens oprindelige bygninger indeholder store mængder af både tungmetaller, pcb og asbest. Derfor strippes bygningerne, tætnes og sandblæses. Den større bygning, som i en periode husede street-food stande, sandblæses også udvendigt, og det kræver en særlig original løsning for at undgå at pakke hele bygningen ind i plastic. Vi bygger derfor plastic omkring et særligt stillads på skinner, så det slutter tæt, og dernæst sætter vi forskydelige elementer tæt ved væggen i ti meter i længden, så vi kan sandblæse bygningen i sektioner.

Selve nedrivningen er uproblematisk. Dog er p-huset og nogle af kontorlokalerne stadig i brug, så der er særligt store krav til indhegning og skiltning for at sikre brugernes sikkerhed. Derudover er der kun én vej ud til øen med meget tværgående cykeltrafik. Det understreges derfor kraftigt overfor lastbilchaufførerne, at dette er en særlig udfordring, hvor vi skal passe på cyklisterne og ikke omvendt.

Bygninger, terrændæk og belægninger skal fjernes, og det vanskeliggøres af omfanget af forurening i både bygninger og jord. Derudover viser en række prøveboringer, at der lokaliseres bl.a. stenalderfund, som Københavns Museum har en særlig interesse i, og vi arbejder tæt med arkæologerne om sikringen af disse fund. Under nedrivningen bliver 15 buede tagspær i træ på 15-20 meter nænsomt demonteret og opmagasineret til direkte genbrug i nyt byggeri.

Efter nedrivningen graver Tcherning Anlæg i 2019 ud til en 17.000 m2 stor og næsten fem meter dyb byggegrube med spuns. Da Christiansholm er en kunstig ø, består størstedelen af jorden af fyldjord og dermed en del affald. Vi solder derfor fyldjorden, inden den køres bort.

 

Referencer

SE ALLE