Generelt 19 januar 2023

Udgravning af dampkamre med logistisk planlægning i fokus

Udgravning af dampkamre med logistisk planlægning i fokus

Når der skal udgraves og nedbrydes et 218 m2 stort dampkammer i et trafikeret kryds ved Polititorvet, så kan det ikke undgå at skabe trafikale og logistiske problemer.


Og det er netop en af de opgaver, som anlægs- og entreprenørfirmaet Tscherning skal løse for HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, når der skal nedlægges over 50 gamle dampkamre og fraskæres 200 dampkanaler i indre København. For projektet kommer til at berøre nogle af de allermest centrale lokationer, når kamre ved både Tivoli, Christiansborg, Polititorvet og Amalienborg skal nedlægges.

 

Direkte dialog med de relevante myndigheder


Især den logistiske planlægning er en spændende og avanceret opgave. En opgave, der kræver et tæt samarbejde med både Vejmyndighederne, kommunen samt de berørte brugere og beboere af området, så generne ved udgravningen bliver mindst mulige for alle parter. ”Vi ved, at der kommer store logistiske udfordringer, når vi starter op på de forskellige lokationer,” fortæller projektleder hos Tscherning, Hans Møller Jensen. ”Det løser vi ved løbende at have direkte dialog med de relevante myndigheder samt naturligvis ved god planlægning. Vi starter fx op i Tivoli her i januar, hvor de alligevel har vinterlukket.”

 

Opfyldning med genbrugsjord


De mange dampkamre og kanaler ligger spredt i Københavns undergrund og har været brugt til at distribuere fjernvarme med damp til huse og lejligheder. Men i dag er det mere økonomisk og bedre for miljøet med vandbåren distribution af varmen, og de gamle kamre og kanaler anvendes derfor ikke længere.

 

Dampkamrene varierer i størrelse fra 5 m2 og helt op til 218 m2. Rent praktisk skal Tscherning åbne op til kamrene fra gadeplan, hvorefter dampkanalerne støbes til og selve kammeret opfyldes med genbrugsjord. Slutteligt skal veje og belægninger genetableres, inden det enkelte projekt er færdigt.

 

Hele den samlede entreprise udføres i fire etaper, og første etape ved Lersø Parkallé på Nørrebro er allerede afsluttet. ”På vores første del af projektet var der i alt 10 gamle dampkamre, der skulle nedlægges. Og for Tscherning var det en opstart, som forløb helt efter planen,” fortæller Hans Møller Jensen og fortsætter: ”Vi har et utroligt godt samarbejde med HOFOR, og det er en fornøjelse at arbejde sammen med en professionel bygherre. Vi har lært meget, og vi har samtidig haft stor fordel af vores egen praktiske erfaring med udgravning, nedbrydning, diamantskæring og jordhåndtering samt den efterfølgende reetablering af veje og belægninger.”

 

Tidlig involvering


Den største udfordring bliver, i følge Hans Møller Larsen, at beboere, trafikanter og brugere bliver mindst muligt berørt, og at sikkerheden omkring det enkelte projekt er helt i top. Men tidlig involvering er en stor fordel for alle parter, og en konstruktiv dialog med relevante myndigheder og parter er med til at mindske de trafikale og logistiske udfordringer. Så også denne opgave er én, som Tschernings team ser frem til at løse.

Foto øverst: Hans Møller Jensen (t.h) foran afspærring ved Glyptoteket og Tivoli

 

Foto: Åbning af dampkammer fra gadeplan ved Tietgensgade/Glyptoteket

Foto: Hans Møller Jensen fremviser projekttegning over placering af dampkammer

Foto: Tschernings arbejdsmiljøleder på inspektionsrunde ved projekterne i Tivoli

Det sker hos Tscherning

seneste nyheder