Generelt 08 april 2024

Køge Nord: Innovative løsninger udvikler ny bydel

Siden 2019 har Tscherning været med til at byggemodne og byudvikle Køge Nord. Kloakering, regn- og spildevandshåndtering er en del af opgaverne for Tscherning, der blandt andet har etableret ’Det Grønne Strøg’; en samling af innovative regnvandsbassiner nær Køge Nord Station.

I Køge Nord tager Tscherning sammen med KLAR Forsyning endnu en etape med at bygge­modne og skabe intelligente regn­vandsløsninger.
”Vi har etableret en projektgrup­pe med en bred faglighed. For at skabe de innovative løsninger og tænke ud af boksen er det centralt med tidlig inddragelse i projekterne og at have tillid til hinanden,” siger Hans Henrik Larsen fra Tscher­ning, og han uddyber:

”Samarbejdet viser, at vi har vil­jen til at skabe mest projekt for pengene.”

Bassin der renser regnvand
En af løsningerne, som Tscherning, har været involveret i ved Køge Nord Station, er de fem seriefor­bundne regnvandsbassiner; Det Grønne Strøg, som er anlagt med en særlig rensefunktion, så regnvand og overfla­devand renses, inden det ledes ud i åen.

”Bassinerne er byg­get op af fine filterlag, der dræner og klarer vandet. I bunden af bas­sinerne har vi sat plan­ter, der kan tåle at blive oversvømmet, og som samtidig trækker næ­ringsstoffer ud af regn­vandet. Planterne bliver slået hvert år og fjernet, så de uønskede næringsstoffer ikke skylles ud i åen,” forklarer Hans Henrik Larsen.

Tredje etape skudt i gang
Etape tre af anlægsarbejdet i Køge Nord omfatter vådområder og et opstuvningsbassin syd for Egedes vej, samt kloakering af fremtidige boliger ved kapelvej i Ølsemagle. I forbindelse med udformningen af vådområder håndteres 120.000 m3 jord.

Tscherning mindsker belastningen af CO2
De innovative og grønne løsninger understøttes af materialevalg fx rør i plastmaterialer, som mindsker belastningen af CO2. Derudover tilpasser Tscherning nøje valget af maskiner til opgaven, så udled­ningen af CO2 begrænses mest muligt. Tiltagene er fint i tråd med, at direktør Søren Tscherning vandt Årets Temapris ved Landskårin­gen af Årets Ejerleder 2023 for sit fokus på grøn transformation, bæ­redygtighed og cirkulær økonomi.

Vil du vide mere om de innovative løsninger for Køge Nord eller generelt om Tschernings løsninger indenfor anlæg? Så tag gerne fat i Rune: 

Rune Madsen, Produktionsdirektør |  rune@tscherning.dk

Det sker hos Tscherning

seneste nyheder

29 februar 2024

Tscherning sponsorerer spritnyt kvinde elite-cykelhold

13 februar 2024

Bæredygtig udvikling med Danmarks Indsamlingen

05 februar 2024

Tscherning ansætter erfaren nedrivningsdirektør

02 februar 2024

Genbrug - fra vision til virkelighed

21 juli 2022

Fra tanke til handling - genbrug af huldæk

22 juni 2022

Tscherning åbner i Jylland

14 juni 2022

Tscherning på forsiden af Børsen Byggeri

20 maj 2022

BEE ENGAGED!

18 marts 2022

3 x 10 år hos Tscherning

23 februar 2022

I dag er vi ualmindeligt stolte - og med god grund

15 august 2022

Invitation til jubilæumsfest

28 august 2022

Skal der være fest…

30 august 2022

Nedrivningsdirektør hos Tscherning fylder 50 år

27 september 2022

Fra indsat til ansat: På skolebænken i fængslet

07 december 2022

Tscherning og Raundahl & Moesby i fuld gang på Risskov Brynet

12 januar 2023

Over 50 års anciennitet: Et stort farvel til to seje Tscherning-herrer

19 januar 2023

Udgravning af dampkamre med logistisk planlægning i fokus

20 april 2023

Ny markedschef hos Tscherning

24 maj 2023

Ombygning med fokus på genanvendelse

04 august 2023

Søren Tscherning fylder 60 år

15 august 2023

Bæredygtig byudvikling i Lisbjerg

04 september 2023

Mere i nedrivning end blot at smadre ting

11 september 2023

Studerende fik central rolle i anlægsopgave

20 november 2023

Temaprisen ved Årets Ejerleder 2023

15 januar 2024

En del af holdet

22 januar 2024

Funktionel førstehjælpscontainer

22 marts 2024

Tscherning er indstillet til Renoverprisen 2024

08 april 2024

Køge Nord: Innovative løsninger udvikler ny bydel

11 april 2024

ASBEST: Sikkerheden er førsteprioritet

16 april 2024

Tscherninghuset on-line

18 april 2024

Indvielse af Tscherninghuset

19 april 2024

ÅRETS RENOVERPRIS: TSCHERNINGHUSET ER VIDERE

11 august 2022

Historisk stærkt regnskab for Tscherning

11 oktober 2022

Ny økonomidirektør hos Tscherning

28 august 2023

Årsregnskab 2022-2023: Omsætningsrekord igen

se alle