Generelt 21 July 2022

Fra tanke til handling - genbrug af huldæk

Fra tanke til handling

Sammen med Teknologisk Institut og en række projektpartnere deltager Tscherning nu i et spændende spireprojekt om direkte genbrug af huldæk, med det formål at komme med konkrete forslag til danske krav for test og dokumentation af genbrugte huldæk.

Betonelementer er den sværeste konstruktionstype at genbruge direkte og en af de største barrierer er den manglende lovgivning på byggeområdet. Det betyder, at bygherren er nødt til at søge dispensation fra lovgivningen hvis der skal anvendes genbrugte betonelementer i et nyt byggeri, samtidig med, at bygherren påtager sig et øget ansvar for byggeriets sikkerhed og kvalitet.

Der findes i Danmark pt. ingen krav eller paradigmer for, hvordan genbrugte betonelementer skal nedtages fra eksisterende byggeri eller hvordan egenskaberne skal dokumenteres og deklareres. Egenskaberne for nye betonelementer dokumenteres i høj grad gennem selve produktionsprocessen og derfor kan dokumentationsparadigmet ikke anvendes for genbrugte betonelementer.

I Norge har man på baggrund af et projekt, hvor huldæk fra ét byggeri blev genbrugt i et nyt, udarbejdet en norsk standard for nedtagning og dokumentation af genbrugte huldæk, som skal muliggøre genbrug af huldæk i Norge. Selvom en stor del af vores lovgivning i dag bygger på fælles EU-lovgivning, stilles der stadig mange nationale krav til byggeri og byggevarer, som gør at standarden ikke nødvendigvis kan implementeres direkte i Danmark. Dette skal bl.a. undersøges gennem projektet.

Ud over Tscherning er følgende projektpartnere involveret: Teknologisk Institut (projektleder), Syddansk Universitet, COWI, EMCON, ETA-Danmark, Søndergaard, Enemærke & Petersen samt Boligbeton. Projektet er samtidig et spireprojekt støttet af We Build Denmark.

Det sker hos Tscherning

seneste nyheder