Løsninger

Miljøet er en mærkesag

Det er i dag alment kendt, at miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer findes i alle bygningsdele og installationer. Særligt meget kan findes i bygninger opført eller renoveret i perioden 1955-1980, men også fra nyere tid.

Miljøsanering er et område i konstant udvikling hos Tscherning. Vi er tredobbelt certificeret indenfor Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø (KMA) og medlem af Asbestforeningen.

Vi har altid fokus på at løse opgaverne på en forsvarlig måde overfor både mennesker og miljøet. Det er en naturlig del af den måde, vi griber vores sager an på. Vi har miljøsaneret miljøfarlige stoffer igennem flere årtier, og vi ser det som vores opgave at anvende denne mangeårige ekspertise og specialviden til at forbedre miljøet til fordel for os alle

Som en del af den samlede pakke, vi hos Tscherning leverer, tænker vi altid i helhedsorienterede løsninger. Det betyder, at vi inddrager kunder, myndigheder, rådgivere og andre interessenter så tidligt i projektforløbet som muligt. Vi stræber altid efter den mest rationelle og entreprenante løsning på udfordringerne samt at minimere affaldsmængden mest muligt, så alle involverede parter har en god oplevelse i forbindelse med projektet.

 Miljøsanering

Helhedsorienteret Miljøsanering

Hos Tscherning definerer vi miljøsanering som ”Fjernelse af sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer for at forbedre miljøet”. Det har vi beskæftiget os med i flere årtier.
Hos Tscherning er vi eksperter i sanering af alle typer miljøfarlige stoffer.

Læs mere om helhedsorienteret miljøsanering

Miljøsanering af forskellige miljøfarlige stoffer

Vi har mange medarbejdere, der er uddannet i miljøsanering, og vi er organiseret, så vi kan levere en optimal løsning så hurtigt som muligt.

Kort sagt har vi erfaringen, udstyret og medarbejderne til at løfte alt fra små opgaver til de store, komplekse projekter med mange interessenter.

For mere information

Kontakt gerne afdelingschef i Miljøsanering Rasmus Krag på mail rk@tscherning.dk for mere information.