Referencer
  • KLAR Forsyning, Greve
  • KLAR Forsyning, Greve
  • KLAR Forsyning, Greve

KLAR Forsyning, Greve

For Greve Kommunes forsyningsselskab, KLAR Forsyning, har Tscherning anlagt to regnvandsbassiner på sammenlagt 23.000 m2


I forbindelse med et enormt byggemodningsprojekt i Greve er 25 Ha. landbrugsjord blevet omdannet til et logistisk center. 100.000 m2 er kommet under tag og yderligere 80.000 m2 er belagt med asfalt. Derfor er områdets evne til at opfange regnvand reduceret betydeligt. Den nærliggende Kildebæk Å vil slet ikke kunne håndtere det øgede afløb af vand, og derfor har det været nødvendigt at bygge reservoirer til at håndtere de store vandmængder.

Tscherning har udgravet to sådanne reservoirer. Et på 7.000 m2 og et på 16.000 m2. I disse er der etableret bentonit membran for at sikre tætheden i bassinet.
De to bassiner er udstyret med formstøbte ind-, ud- og overløbsbygværker. De er desuden blevet forbundet af 310 meter overjordisk regnvandskanal og yderligere 150 meter under jorden, de steder, hvor veje eller andet forhindrer en ubrudt kanal i overfladen. Til drift i anlægget er der installeret tre Ø2500 regnvandspumpestationer samt en
spildevandspumpe i samme dimension.


Logistiske hensyn gjorde, at arbejdet måtte udføres hen over vinteren. Det gav ekstra udfordringer i form af massive mængder af vand under udgravningerne. Tschernings rådgivning samt det tætte og gode samarbejde med både bygherre og rådgiver i form af Christian Lærche fra KLAR forsyning og Bjørn Nielsen fra MOE, gjorde dog, at projektet kunne gennemføres som planlagt.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

UNDERENTREPRISE
Etablering af to regnvandsbassiner i forbindelse med byggemodning af et 180.000 m2 stort logistisk center.
Adresse: Kildebrøndevej, 2670 Greve
Kontraktperiode: December 2018 - april 2019
Bygherre: KLAR forsyning
Rådgiver: MOE

Fra G. Tscherning A/S:
Projektleder Henrik Larsen
Formand Hans Henrik Larsen

Gå tilbage