Løsninger

Beton

Tscherning Beton har mangeårige erfaring inden for udførelse af in- situ beton- og råhus arbejder inden for byggeri og anlægsområdet. Vi har et højt fagligt niveau med erfarne medarbejder som sætter en ære i at leverer kvalitetsarbejder til den aftalte tid og økonomi. Vi udfører vores projekter med en høj grad af egenproduktion og faste samarbejdspartner som sikrer en fælles forståelse for opgaveløsningen og kundefokus.

Med Tscherning Beton får du en samarbejdspartner: 

  • Som udfører opgaven til den aftalte tid og forventede kvalitet
  • Som overholder økonomiske aftaler
  • Som sætter den grønne dagsorden højt
  • Som prioriterer arbejdsmiljø, og socialt ansvar højt.
  • Som bygger på ærlig og troværdig dialog mellem parterne
  • Som sikre en forankring af byggesagen hos Tscherning Betons ledelse

Synergi

Tscherning Beton kan i samarbejde med Tscherning øvrige forretningsområder trække på de mange kompetencer in house og derved give et enkelt og mere effektivt samarbejder mellem grænsefladerne i byggeprocessen.   
Når en bygherre køber en bygning til nedrivning, er det jo typisk fordi, der skal stå noget andet på grunden, når den er væk. Og der har vi kunnet tilbyde fordelagtige løsninger ved at stå for både nedrivningen, genbrug af materialer og den efterfølgende byggemodning. Med Tscherning Beton tager vi synergien i Tscherning et skridt videre, på beton- og råhusområdet og vil nu kunne tilbyde vores kunder en samlet løsning, der kan strække sig helt fra, at der står en gammel bygning, til at grunden er renset, saneret, byggemodnet, og der står et færdigt råhus klar til at bygge videre på.

Cirkulær økonomi

Vi tænker grønt og cirkulær økonomi og er i konstant søgen efter bedre og mere hensigtsmæssige processer og procedure som tilgodeser miljøet.  

Ved at styre hele processen får vi sparet miljøet og byggeøkonomien for en del. For eksempel kan vi demontere hele bygningselementer og montere dem i en ny bygning. Og disse muligheder for at genbruge og upcycle materialer giver, sammen med en mere effektiv logistik, muligheden for at minimere ressourcespild og transport til og fra pladsen.

 

Kontakt Tscherning Beton A/S

Claus Gade
Adm. dir / medejer

Telefon: +45 7242 4300
Mobil: +45 8144-4930
E-mail: claus@Tscherning.dk