Det sker

Cirkulær økonomi – Tscherning gør en forskel

Den stigende vækst i verdensøkonomien og den voksende verdensbefolkning vil i fremtiden resultere i en øget global efterspørgsel og et stigende ressourceforbrug. For at sikre bæredygtigheden fremadrettet, kræves en mere cirkulær...