Et ord er et ord og
en aftale er en aftale

Et af Tschernings æresprincipper er nemlig at løse opgaven på den rigtige måde, hvad enten du vælger os til den komplette løsning eller i partnerskab med andre.

Lige siden Georg Tscherning fik sin første opgave for mere end 40 år siden har ord og aftaler været noget, vi står ved. Selvom forretningen er vokset siden så er virksomhedsetikken stadig den samme, som før den slags ord kom på mode. Derfor er du og din opgave i gode hænder.

Sådan arbejder vi