Om os

G. Tschernings Lejebetingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med G. Tscherning A/S.

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og G. Tscherning A/S som udlejer.

G. Tschernings lejebetingelser findes her