Om os

Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø

Som den første i sin branche har Tscherning på samme tid opnået hele tre certificeringer, der gør os til en af de førende virksomheder indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Tscherning har nemlig udviklet det første og hidtil eneste KMA-ledelsessystem, der fra sin fødsel sikrer, at vi i en og samme arbejdsgang overholder samtlige krav i de tre certificeringer. Det giver dig papir på det, vi altid har gjort – nemlig at vi udfører vores arbejde ordentligt. Som certificeret er vi også forpligtet til hele tiden at forbedre os, og vi bliver kontrolleret hvert halve år.  

KMA-systemet

KMA-systemet garanterer, at der udarbejdes en KMA-plan for hver opgave. Planen beskriver opgavens forløb, arbejdsprocesser og detaljerede retningslinier for, hvordan vi skal dokumentere og udføre kontrol. Nok så vigtigt for systemets succes er, at vi inddrager medarbejderne, sikrer vidensdeling og opfølgning. KMA-systemet er certificeret af Tapcert ApS og sørger for, at vi udover de tre standarder også overholder nedrivningsbranchens miljøkontrolordning, NMK 96. Det hele i samme arbejdsgang.

Kvalitetsstyring

Vi overholder ISO 9001 standarden. Den indeholder detaljerede retningslinier for, at du får opgaverne tilrettelagt og udført på den hurtigste, mest hensigtsmæssige, økonomiske og fagligt korrekte måde. Standarden sikrer, at vi leverer dig den vare, vi har forpligtet os til, og at vi gør det rettidigt.

Miljø

Med ISO 14001 standarden følger vi specifikke forskrifter, så dine opgaver udføres mest skånsomt overfor miljøet, og så du ikke risikerer at få en miljøsag på halsen. Vi gennemfører også yderligere tiltag. For eksempel kører alle vores maskiner på miljødiesel og flere og flere med partikelfiltre. Hovedparten af den hydraulikolie, som vi bruger, er biologisk nedbrydelig. På kontoret er kaffen økologisk, og vi anvender selvfølgelig genbrugspapir.

Arbejdsmiljø

Vi overholder standarden ISO 45001 og bekendtgørelserne 87 og 923. Det sikrer, at opgaverne udføres under ordentlige arbejdsforhold, der gavner medarbejderne og forebygger arbejdsskader og følgende forsinkelser.
Derudover omlægger vi belastende opgaver til nedbrydningsrobotter, og vi har et omfattende ulykkes- og spildberedskab. I øvrigt er Tschernings medarbejdere nok dem i branchen, der har den bedste uddannelse og nyeste og mest omfattende udrustning.

Se vores certifikater her.

Ledelsespolitik

Tschernings ledelsespolitik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er vores erklæring om de overordnede mål, vi har forpligtet os til at nå. For at være certificeret er det faktisk et krav, at vi har en sådan politik, og at den er tilgængelig. Derfor kan du her læse PDF-filen Ledelsespolitik.

Kvalitet, Miljø og Arbejdsmiljø-politik