Om os

CSR

Tscherning støtter de ti principper i FN Global Compact vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.
Tscherning udvikler sig positivt, og det skyldes ikke mindst, at vi arbejder med at integrere de ti principper i vores strategi, kultur og dag-til-dag drift af vores virksomhed.
Vores samfundsmæssige ansvar og grønne profil skal både være vores varemærke og grundlag for et bæredygtigt købmandskab i Tscherning. I de kommende år vil vi derfor prioritere de indsatsområder der bidrager til, at vi fortsat fastholder vores mål om at levere branchens bedste kvalitet samt sikre de bedste arbejdsmiljøforhold og de mindste miljøpåvirkninger.

Kontakt os for at se vores FN Global Compact rapport.

Virksomhedens ansvar

Vi arbejder løbende struktureret med forbedringer inden for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet, og er certificeret efter standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Tschernings sociale, miljømæssige og etiske forpligtelser afspejles i al omgang med kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter, og vi opfører os virksomhedsmæssigt korrekt overalt, hvor vi opererer. Tscherning deltager desuden i Det nordiske Global Compact netværk sammen med mere end 150 ligesindede virksomheder fra Danmark, Sverige, Norge og Island, ligesom vi er medlemmer af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der har som formål at udvikle samfundsansvaret i den danske bygge- og anlægssektor.

Cirkulær Økonomi

Etiske grundregler