Om os

Betalingsbetingelser

Tscherning-koncernen bestræber sig løbende på at forbedre forretningsgangene, så vi til enhver tid kan leve op til de aftaler, vi indgår med vores leverandører/underentreprenører. Som led i denne proces, og for at sikre korrekt og hurtig håndtering af Jeres fakturaer, har vi altid brug for følgende oplysninger:

Du kan finde en liste over alle vores medarbejdere med navn og billede HER

Vores medarbejdere skal altid kunne oplyse Jer om ovenstående oplysninger. Modtagelse af faktura uden ovennævnte information, ser vi os desværre nødsaget til at returnere uden yderligere varsel.

Alle fakturaer skal være os i hænde senest den 5. arbejdsdag i efterfølgende måned. Ved senere modtagelse betragtes fakturaen som værende modtaget i ny måned med udskydelse af betaling til følge. Rentefaktura betales ikke uden forudgående aftale med undertegnende.

Fakturaer inkl. bilag bedes fremsendt i eet PDF format til:

  • G. Tscherning A/S: faktura.gt@tscherning.dk – CVR 26378443
  • Totaldiamanten ApS: faktura.td@totaldiamanten.dk – CVR 33163436

Vores betalingsbetingeler er løbende måned + 30 dage fra modtagelsen.

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte økonomidirektør Diana Nielsen på tlf. 53366180.

 

Lejebetingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med G. Tscherning A/S.

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og G. Tscherning A/S som udlejer.

G. Tschernings lejebetingelser findes her