Løsninger

Helhedsorienteret miljøsanering

Respekt for mennesket og miljøet

Ordet sanering kommer af det latinske ”sanus”, der betyder sund. Ordets betydning er at ”omdanne og forbedre”, fx et bykvarter (jf. Gyldendals retskrivningsordbog).

Hos G. Tscherning A/S definerer vi miljøsanering som ”Fjernelse af sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer for at forbedre miljøet”. Det har vi beskæftiget os med i flere årtier.

Hos G. Tscherning A/S er vi eksperter i sanering af alle typer miljøfarlige stoffer.
Vi har miljøsaneret på mange forskellige opgaver og overflader og under mange forskellige forhold. Vi har erfaringen, udstyret og medarbejderne til at løfte alt fra små opgaver til store, komplekse sager med mange interessenter. G. Tscherning A/S har miljøsaneret miljøskadelige stoffer som asbest, bly, PCB og skimmelsvamp, og de mere specialiserede typer som klorerede paraffiner, kviksølv og radioaktivt materiale.
Vi ønsker at anvende denne mangeårige ekspertise og specialviden til at forbedre miljøet til fordel for os alle.

Miljøet og vores daglige velbefindende er afgørende for den arbejdsindsats, vi kan yde. Hos G. Tscherning A/S betragter vi derfor vores saneringsopgaver værende af socioøkonomisk betydning og til gavn for os alle – nu og i fremtiden.
Derfor er det også vores opgave altid at være på forkant med de sidste ny teknologier og metoder. Vi har en højt specialiseret maskinpark og er med i forreste række, når det gælder udvikling af teknologier og metoder, der kan forbedre kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (KMA).

 

content/bly_markering.jpg

Den helhedsorienterede løsning

Som udgangspunkt mener vi, at miljøskadelige stoffer altid skal fjernes inden andre håndværkere og entreprenører får adgang til de berørte bygninger. Dette vil forhindre eventuelle utilsigtede eller uheldige episoder omkring forurening.

Miljøsanering kræver typisk en samlet løsning. Hos G. Tscherning omfatter en sådan løsning typisk følgende:

 • Identificering og afgrænsning af opgaven
 • Detailplanlægning
 • Myndighedstilladelser
 • Indkapsling af arbejdsområdet
 • Etablering af værne- og sundhedsforanstaltninger
 • Håndtering af farligt affald
 • Indberetning
 • Udførelseskontrol
 • Registrering, kvalitetssikring og dokumentation
 • samt eventuel efterfølgende reetablering

Når vi siger, at vi altid tænker i helhedsorienterede løsninger, betyder det, at vi inddrager kunder, myndigheder, rådgivere og andre interessenter så tidligt i projektforløbet som muligt. Vi stræber altid efter den mest rationelle og entreprenante løsning på udfordringerne samt at minimere affaldsmængden mest muligt, så alle involverede parter har en god oplevelse i forbindelse med projektet.

Enkeltstående ydelser

I tilknytning til miljøsanering tilbyder G. Tscherning A/S derfor også en række enkeltstående ydelser , bl.a.:

 • Screening af bygninger og installationer og prøvetagning til analyser
 • Handlingsplaner og planlægning af detailopgaver
 • Indhentning af myndigheds- og miljøtilladelser og indrapportering til myndigheder
 • Udførelse af miljøsanering og entreprisestyring
 • Opfølgning, evaluering, rapport og dokumentation
 • Reetablering og apteringsarbejder

Vi gør meget ud af at udføre så meget som muligt i egenproduktion. Dette sikrer en stram samarbejdsorienteret styring og en kort vej fra beslutning til udførelse.
G. Tschernings betydelige kapacitet i mennesker såvel som maskiner er til fordel for alle involverede.

Som en del af pakken kan vi i egenproduktion også tilbyde renovering, reetablering/genopbygning samt Anlægsarbejde – herunder beton- og kloakarbejde, belægning og anden aptering.

Vi giver naturligvis også gerne et bindende tilbud. 

Vi er grønne i tøjet – og i ånden

Vi har altid fokus på at løse opgaverne på en forsvarlig måde overfor både mennesker og miljøet. Det er en naturlig del af den måde, vi griber vores sager an på.

Miljøsanering er et område i konstant udvikling hos G. Tscherning A/S. Vi sætter en ære i at følge med i nye ideer og teknikker og har udviklet vores eget specialudstyr og metoder for at sikre at arbejdet altid udføres optimalt og beskytter mennesker og miljøet mest muligt.

Vi deltager aktivt i den løbende forbedring af anbefalede metoder og udviklingen i retningslinjer for udførelse af miljøsanering – herunder udvikling af nye værktøjer, teknikker og sikkerhedsprocedurer. Vi samarbejder med bl.a. SBI og Teknologisk Institut og andre førende eksperter og deltager aktivt i arbejdet hos Dansk Asbestforening og andre brancheforeninger.

Alle vores sanitører har gennemgået de lovpligtige kurser og er specialuddannede. Hvor det er påkrævet, er vi eller de enkelte medarbejdere certificeret til netop den type opgave, vi varetager. Vi har naturligvis det nødvendige udstyr, så vores medarbejdere er fuldt beskyttede og altid har adgang til ren luft i beskyttelsesdragter og gravemaskiner – uanset hvilke stoffer, de arbejder med.

Via Tscherning Akademiet og i samarbejde med AMU uddannelsescentrene sørger vi løbende for at vores medarbejdere har fuldt kendskab til det arbejdsmiljø, de arbejder i samt at alle vores medarbejdere er en integreret del af den grønne linje, der er gennemgående i alle opgaver, vi udfører.

Tilbage / Miljøsanering