Løsninger

Vi fjerner bøvlet og tager hånd om sikkerheden

Den gode orden på Tschernings byggepladser er blevet så efterspurgt, at Tscherning udbyder byggepladsservice som en decideret ydelse til andre. Tscherning kan sikre mod forbud og påbud fra Arbejdstilsynet ved at varetage indretning, vedligehold og sikkerhedsarbejde på byggepladser. Tschernings byggepladsservice kan omfatte alt fra daglig oprydning til indhegning, afspærring, skiltning og etablering af køreveje, skure og installationer.

content/tscherning-byggepladsservice.jpg