Referencer
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken

Tibberupparken

Tscherning udførte en større renovering af 264 lejemål i Tibberupparken, indendørs såvel som udendørs. Opgaven blev kompliceret af mange opgavetyper og det faktum, at en stor del af lejlighederne var beboet under arbejderne. Dette stillede store krav til koordinering og informationsniveauet mellem byggeleder og beboere. 

Nedrivning og miljøsanering:
Oktober 2014 - december 2017
• Fjernelse af facader foran opgange, trappeløb og reposer samt betonvægge indvendigt.
• Altanbrøstninger kranes ned. 
• Asbesanering og fjernelse af tag /betontegl. 
• PCB-sanering i vådrum og stuer. 
• Diamantskæring til nye døre og vinduer, bl.a. kompliceret af vand fra skæring, der ikke må ødelægge beboede lejligheder.

Jord, kloak og beton:
November 2014 - februar 2017
• Udgravning til nye facadefundamenter, elevatorgrupper samt til pressede pæle under blokke til etablering af ekstra etage
• Renovering af kloakker omkring og under bygninger
• Etablering af dræn og store drænpumpebrønde.
• In-situ-støbning af nye linje- og punktfundamenter, søjler til opsætning af nye altaner samt elevatorgrupper
• Elementmontage af støttemure til udvendige kældertrapper, trapper og trapperumsvægge, elevatorskakte samt altanplader. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

2 FAGENTREPRISER
Projektperiode: 
Oktober 2014 - Februar 2017

Bygherre: 
Boligselskabet Nordkysten

Rådgiver: 
Bascon

Hovedentreprenør:
NCC Danmark A/S

Adresse:
Kofoed Anchers Vej 57-125, 3060 Espergærde

Gå tilbage