Referencer
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken
  • Tibberupparken

Tibberupparken

Tscherning udførte en større renovering af 264 lejemål i Tibberupparken, indendørs såvel som udendørs. Opgaven er kompliceret af mange opgavetyper og beboelse i en stor del af lejlighederne under arbejderne. Derfor store krav til koordinering og information med og til byggeleder og beboere. 

Nedrivning og miljøsanering:
Oktober 2014 - december 2017
• Fjernelse af facader foran opgange, trappeløb og reposer samt betonvægge indvendigt.
• Altanbrøstninger kranes ned. 
• Asbesanering og fjernelse af tag /betontegl. 
• PCB-sanering i vådrum og stuer. 
• Diamantskæring til nye døre og vinduer, bl.a. kompliceret af vand fra skæring, der ikke må ødelægge beboede lejligheder.

Jord, kloak og beton:
November 2014 - februar 2017
• Udgravning til nye facadefundamenter, elevatorgrupper samt til pressede pæle under blokke til etablering af ekstra etage
• Renovering af kloakker omkring og under bygninger
• Etablering af dræn og store drænpumpebrønde.
• In-situ-støbning af nye linje- og punktfundamenter, søjler til opsætning af nye altaner samt elevatorgrupper
• Elementmontage af støttemure til udvendige kældertrapper, trapper og trapperumsvægge, elevatorskakte samt altanplader. 

Kontakt os på itkom@tscherning.dk for en fuld reference.

2 FAGENTREPRISER
Projektperiode: 
Oktober 2014 - Februar 2017

Bygherre: 
Boligselskabet Nordkysten

Rådgiver: 
Bascon

Hovedentreprenør:
NCC Danmark A/S

Adresse:
Kofoed Anchers Vej 57-125, 3060 Espergærde

Gå tilbage