Referencer
  • Risø atomreaktorer
  • Risø atomreaktorer

Risø atomreaktorer

Tscherning har som den eneste entreprenør i Danmark gennemført dekommissionering af atomreaktorer. Tscherning blev i 2005 valgt som hovedentreprenør på nedrivning af Forskningscenter Risøs atomreaktor DR1. To år senere fik vi også kontrakt på DR2.

I 2000 blev det besluttet at nedlægge Forskningscenter Risø ved Roskilde og dekommissionere de atomare anlæg på stedet. Den statslige virksomhed, Dansk Dekommissionering, kontaktede som ansvarlig for afviklingen Tscherning om opgaven, og i 2005 fik vi i hovedentrepri-sen på nedbrydning af laveffektreaktoren Dansk Reaktor 1 (DR1). To år senere fik Tscherning kontrakt på den noget større Dansk Reaktor 2 (DR2).

Dekommissionering af nukleare anlæg dækker over nedbrydning og rensning af anlæggene, så de restriktioner, der har været i relation til stråling og radioaktive stoffer, kan ophæves.
Specielt nedrivningen af den store reaktor DR2 var en udfordrende opgave, som blev omhyggeligt planlagt med Dansk Dekommissionering. DR2 var en letvandsreaktor af “pooltypen”, dvs. åben opadtil, så man kunne se ned til reaktorkernen gennem syv meter vand.

Opgaven omfattede identificering af metode, detailplanlægning, adskillelse af materialetyper samt adskillelse af radioaktiv og ikke-radioaktiv beton. Betonbrokkerne og selve reaktoren blev fjernet ved hjælp af robotter.

I 2006 blev området omkring DR1 frigivet til brug uden restriktioner. Slutrapporten og dermed Tschernings arbejde blev godkendt i 2008. DR2 er ligeledes fuldt dekommissioneret. Selve reaktorhallen omkring DR2 står stadig og bliver benyttet til håndtering af radioaktivt affald fra Risøs største reaktor, DR3, der langsomt er under afvikling og endnu ikke klar til nedbrydning.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

HOVEDENTREPRISE
Projektperiode: 
2005 - 2006
2007 - 2008

Bygherre: 
Dansk Dekommisionering

Adresse:
Risø, 4000 Roskilde

Gå tilbage