Referencer
  • Falkenborgskolen
  • Falkenborgskolen
  • Falkenborgskolen
  • Falkenborgskolen

Falkenborgskolen

PCB er i dag forbudt, men i årtier blev det brugt i bl.a. fliseklæb, fuger og maling. Tscherning sanerer for PCB hver eneste dag. Som regel kan det fjernes, skæres væk eller indkapsles. På en skole i Frederikssund var den eneste løsning dog totalnedrivning.

Falkenborgskolen stod foran en stor ombygning af eksisterende bygninger, men fund af PCB satte det store projekt i stå.

Efter omfattende undersøgelser blev det besluttet, at to bygninger midt på skolen måtte rives ned, ialt 5.000m2. Det var ikke muligt at fjerne det miljøfarlige stof, så man var sikker på, at indeklimaet overholdt grænseværdierne. Selv skolemøblerne måtte bortskaffes som farligt affald.

De berørte bygninger, E + F, lå midt i skolekomplekset. Den omfattende sanering, rydning og efterfølgende totalnedrivning blev planlagt nøje, bl.a. blev pladsen hegnet forsvarligt ind, så arbejdet kunne foregå sikkert for børn og ansatte.

Transport af materiel og maskiner til og fra pladsen blev forsøgt planlagt uden for skoletid, alternativt langsomt og med vagter. G. Tscherning A/S udførte arbejdet blot 3 m fra legende børn og forlod pladsen byggeklar til ny skolebygning.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

HOVEDENTREPRISE
Projektperiode: 
2012

Bygherre: 
Frederikssund Kommune

Rådgiver: 
Dines Jørgensen & Co

Adresse:
Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund

Gå tilbage