Referencer
  • DTU Bygning 201 + 204
  • DTU Bygning 201 + 204
  • DTU Bygning 201 + 204
  • DTU Bygning 201 + 204

DTU Bygning 201 + 204

Tscherning har flere gange udført partiel nedrivning og miljøsanering ifm med ombygning på DTU i Lyngby. I sommeren 2015 gik vi i gang med vores hidtil største miljøsaneringsopgave på DTU.

Opgaven lød på partiel nedrivning af undervisnings- og kontorlokaler samt laboratorier, herunder miljøsanering for bl.a. asbest, PCB, bly og andre tungmetaller.

• Ialt skal 15.000 m2 klargøres til ombygning.
• Miljøsanering for bly og PCB i vægmaling samt PCB ifm linoleumsgulve
• Asbestsanering ifm nedtagning af loftsbeklædninger
• Sanering og nedrivning i vådrum.
• Nedtagning af laboratorier, fast inventar og installationer
Miljøsanering for tungmetaller (zink, bly, kobber, kobolt, nikkel og kviksølv) i vægmaling samt enkelte steder ved arbejdsstationer.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

 

Projektperiode: 
2015

Bygherre: 
DTU Campus Service A/S

Rådgiver:
Krüger A/S

Adresse:
DTU, 2800 Kgs. Lyngby

Gå tilbage