Referencer
  • Amerika Plads
  • Amerika Plads

Amerika Plads

I forbindelse med at de sidste to byggegrunde på Amerika Plads blev købt, udførte Tscherning byggemodning af pladsen, der både indeholdt forurening og årtiers byggeaffald samt etablering af 250 lbm spuns. 

• Fjernelse af gamle p-plads, ialt 2.000 ton asfalt
• Omlægning af installationer (fjernvarme, fibernet, el, og vand)
• Bortkørsel af 42.000 ton jord
• Betydelige dokumentationskrav, bl.a. fotoregistrering og vibrationsmåling af fredede bygninger i området
• Alt jordarbejde er udført i egenproduktion og under stort tidspres.

Trods mange komplicerede delopgaver og overraskelser undervejs såsom manuel sortering af betydelige mængder gamle byggematerialerfør fjernelse fra pladsen og en efterladt hovedkloakledning, er opgaven udført til tiden, dvs på 2 måneder.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

FAGENTREPRISE
Projektperiode: 
2015

Bygherrer: 
A.P. Møller Mærsk A/S
TK Development A/S

Adresse: 
Amerika Plads 29, 2100 København Ø

Gå tilbage