Referencer
  • Marmormolen
  • Marmormolen

Marmormolen

København er verdens 6. største FN-by. Det danske udenrigsministerium og FN besluttede at samle alle FN-organisationer i »FN-byen« i Københavns Nordhavn. Tscherning har haft flere store entrepriser på projektet. Udviklingsprojektet, som spænder fra FN-byen til hoteller og boliger spredt over fire øer i havnen, udvider Østerbros byområde ved at inddrage det gamle havneområde. 

Tscherning har bogstaveligt talt gravet kloakrør ned under den ene ende af de store FN-lagerbygninger og revet samme bygning ned i den anden ende. Projektet på Marmormodel er enormt, udfordrende og kræver både omhyggelighed og evne til at samarbejde. 

Nedrivning og miljøsanering
Tscherning udførte totalnedrivning og miljøsanering af bly, PCB, asbest mm. af ca. 40.000 m2 bygninger, henh. kontor, lager, lældre mm. Udført med store krav til koordinering med Tscherning Anlæg og andre UE på pladsen. Beliggenheden satte store krav til hensynstagen til ansatte og besøgende med daglig gang nær pladsen. 

Jord og kloak
Tscherning udførte omfattende kloakentreprise (regnvand + spildevand) samt betydeligt jordarbejde, bl.a.
udgravning og sandtilfyldning. Ialt gravning  af 25.000 m2 jord heraf 5.000 m2 kørt bort. Der blev desuden anlagt kloak, trækrør til installationer samt nedgravning af regnvandstanke til genvinding og afretning til asfalt. 

Første del af byggeriet og arbejdet på Marmormolen stod færdigt i foråret 2012 og blev helt færdiggjort i starten af 2014. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

FAGENTREPRISER
Projektperiode: 
2010 - 2017

Hovedentreprenør: 
Aarsleff A/S

Bygherre: 
Forenede Nationer (FN)

Adresse:
Marmorvej 51, 2100 København Ø

Gå tilbage