Referencer
  • Køge Nord
  • Køge Nord
  • Køge Nord
  • Køge Nord
  • Køge Nord

Køge Nord

Køge, Greve, Solrød og Stevns, KLAR forsyning, skal Tscherning afvande og byggemodne et kæmpe område ved den nye station, Køge Nord.

Køge Nord station ved Ølsemagle bliver et nyt trafikknudepunkt for hele regionen, hvor motorvej, S-bane og den nye højhastighedsbane imellem København og Ringsted skal mødes. Området omkring stationen skal efter planen udvikle sig til en helt ny, blomstrende bydel med blandede boliger, forretningsliv og erhverv.

Derfor skal et kæmpe område omkring den nye station, der åbnede i maj 2019, byggemodnes med blandt andet afvanding og alle slags forsyning. Det har fra bygherrens side hele tiden været en stor prioritet, at den store udvikling i området skulle ske så nænsomt som overhovedet muligt i forhold til den omkringliggende natur.

Her passer Tschernings grønne profil, og vores erfaring med netop naturskånsom byggemodning godt ind.
Tscherning har derfor i tæt samarbejde med KLAR forsyning været med fra de allertidligste faser af det praktiske projekt og rådgivet om, hvordan udførslen kunne planlægges mest effektivt og bæredygtigt.

Vi har derudover haft et nært samarbejde med alle de eksterne forsyningsselskaber, der skal servicere området: KLAR forsyning, Skensved vandværk, Veks Fjernvarme, TDC m.fl.
På denne måde har alt har kunne koordineres og alle hensyn tages i betragtning i den samlede arbejdsplan.

På den praktiske side forestår Tscherning alt gravearbejde på dræning og afvandingsopgaverne. Efterfølgende belægnings- og LAR-arbejde bliver fortaget i samarbejde med anlægsgartnerfirmaet Malmos.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

KLAR Forsyning - Køge Nord
Drænings- og afvandingarbejder i forbindelse med byggemodning af et helt nyt byområde nord for Køge
Adresse:Køge Nord Station, 4600 Køge
Kontraktperiode: 2019-2020
Bygherre: KLAR forsyning
Rådgiver: MOE

Fra G. Tscherning A/S:
Projektleder Henrik Larsen
Formand Hans Henrik Larsen
Projektchef Jørn Schulze

Gå tilbage