Referencer
  • IKEA, Gentofte
  • IKEA, Gentofte
  • IKEA, Gentofte
  • IKEA, Gentofte
  • IKEA, Gentofte
  • IKEA, Gentofte
  • IKEA, Gentofte

IKEA, Gentofte

For IKEA har Tscherning adskilt en tredjedel af et kombineret lager og parkeringshus og demonteret 5400 etagemeter elementbyggeri.

Grunden, der i dag huser varehuset IKEA i Gentofte har en fortid som både mose og senere losseplads. Det ustabile underlag har gjort, at IKEAs lager og parkeringshus har fået så mange sætningsskader, at en nedrivning var nødvendig. Tscherning deltog i projekteringen af entreprisen sammen med Rambøll og har derefter forestået nedrivningsprojektet, der egentlig er en demontering af den ene ende af den kombinerede lager- og parkeringsbygning.

Ca. en tredjedel af bygningen – 5400 m2 elementbyggeri – fordelt på to etager, er blevet separeret og fritskåret fra den øvrige bygning, der skal forblive i brug. Da det ikke har været muligt med sikkerhed at forudsige konsekvensen for bygningens stabilitet ved separeringen, har det været nødvendigt at udføre en usædvanligt omfattende understøtning og afstivning, der er i stand til at bære hele bygningens vægt. Indvendigt er den gamle lagerhal blevet strippet for installationer og afrenset for alle miljøskadelige stoffer.


Demonteringen af bygningens tag har involveret nedkraning af 24 TTS-elementer på 24 meter og 210 vaffelplader. Og fra stueetagen blandt andet 60 TT elementer på 18 meter. De største elementer måtte deles på stedet inden nedtagning, da den ustabile undergrund ikke tillod et højt nok støttebenstryk til at kranen ville kunne løfte dem ned i hel tilstand. Dette, samt afstivningsarbejdet og selve delingen af bygningen krævede et stort stykke bore- og skærearbejde. I alt 1200 huller blev boret til anhugning og 1500 meter beton er skåret. Denne del af arbejdet blev foretaget af Tschernings søsterselskab Totaldiamanten. Al beton fra nedrivningen vil blive nedknust og brugt som tilslag i genbrugsbeton.


Hele projektet har skulle foretages i harmoni med et åbent varehus. Der har derfor skulle tages både støj- og adgangshensyn til IKEAS mange kunder, hvorfor arbejdet har skulle foregå ekstra nænsomt og til tider på skæve tidspunkter uden for åbningstid.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

HOVEDENTREPRISE
Demontering af lagerbygning og parkeringshus

Adresse: Nybrovej 2, 2820 Gentofte
Kontraktperiode: 2019
Bygherre: IKEA
Rådgiver: Rambøll

Fra G. Tscherning A/S:
Projektleder Hans Møller Jensen

Gå tilbage