Referencer
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130
 • Amager Strandvej 130

Amager Strandvej 130

På Amager Strandvej 130 har Tscherning stået for totalnedrivning af et ældre erhvervskompleks hvoraf flere dele skulle genbruges direkte i nyt byggeri.

En stor del af projektet har drejet sig om miljøsanering, der i denne sag har været af en dobbelt vigtighed, da en lang række materialer fra byggeriet skulle nedtages til direkte genbrug i et nyt byggeri på samme matrikel.
Derfor blev både beton- og murstensoverflader sandblæst for afrensning af PCB og tungmetaller.


Den gamle hals betongulv var også ramt af PCB, der var trængt mere end halvanden cm. ned i dækket. Derfor blev der fræset to cm. af gulvet, lavet renbundsprøver og efterfølgende fræset endnu et lag af, for at komme ned til ren beton, hvoraf 200 ton skal genbruges som tilslagsmateriale i betonen på det kommende byggeprojekt på pladsen.

Derudover blev der demonteret 4000 facadesten, der er blevet nøje sorteret og afrenset, samt 34 af de originale ovenlysrammer i træ, så bygherren, Arkitektgruppen, kan videreføre visuel identitet og historisk værdi fra de gamle bygninger, når der på matriklen bliver opført en blanding af boliger og erhvervsbygninger.

Fra de gamle bygninger blev der ydermere høstet 30 vaffelplader, der får nyt liv som skillevægge i kontordelen af de nye bygninger.

Sidst men ikke mindst, blev der fra taget nedtaget et TTS-element på 16 meter, der skal tilpasses og bruges som gangbro i et af bygherrens andre projekter i hovedstaden.

Du er altid velkommen til at kontakte os for flere detaljer.

 

FAGENTREPRISE
Total nedrivning og miljøsanering samt demontering og afrensning af materialer
Adresse: Amager Strandvej 130 2300 Kbh S
Kontraktperiode: Oktober 2018 - Januar 2019
Bygherre: Arkitektgruppen

Fra G. Tscherning A/S:
Projektleder Hans M Jensen
Formand Ole Bonnichsen

Gå tilbage