Nyheder
  • Vi betaler dansk skat

Vi betaler dansk skat

Der er i øjeblikket fokus på social dumping og virksomheder, som benytter alle mulige kreative konstruktioner med indlejede medarbejdere, der ikke sikres de arbejdsvilkår de har krav på.

Hos Tscherning sker den eneste dumping, når vi dumper jord, byggematerialer og affald de rette steder, til genanvendelse eller videre behandling.

Vi har orden i sagerne både når det gælder mennesker og miljø, ikke mindst fordi vi baserer de fleste af vores aktiviteter på egenproduktion, med konstant fokus på den kvalitet, der efter vores opfattelse trives og styrkes bedst, gennem fastholdelse og udvikling af egne medarbejdere ansat i Tscherning, som betaler deres skat i Danmark.

Læs omtalen i Licitationen her.

Gå tilbage