Nyheder
  • Tscherning i tidlig start på Køge Nord
  • Tscherning i tidlig start på Køge Nord
  • Tscherning i tidlig start på Køge Nord
  • Tscherning i tidlig start på Køge Nord

Tscherning i tidlig start på Køge Nord

I disse dage går det egentlig arbejde med anlægget af den nye bydel Køge Nord i gang.

Tscherning kom på et tidligt udbud. Da vi i foråret afgav tilbud på opgaven, var bygherren, KLAR forsyning, fokuseret på mere end bare prisen. Så selvom Tschernings løsning faktisk kun var den tredjebilligste, så var der enighed om, at den løsning og erfaring, vi bragte til bordet, var det rigtige valg.

Tscherning har derfor kunne være med helt fra starten af planlægningsfasen og står i store træk for alt, hvad der hedder regnvandshåndtering og spildevandsafledning.

Lærerigt samarbejde
Især regnvandshåndteringen er en avanceret og spændende opgave. Det hele skal nemlig laves under virkeligt skærpede miljøhensyn. En opgave, der passer som hånd i grøn arbejdshandske for Tscherning.

Og en, hvor den tidlige involvering virkelig har givet pote for begge parter, forklare projektleder Henrik Larsen:

- Vi har haft et utroligt godt samarbejde med KLAR forsyning. Det er en fornøjelse at kunne arbejde sammen med en så professionel bygherre. Vi har virkelig lært meget – og kunne give dem god sparring den anden vej, siger han og uddyber: 
- Vi har kunnet bidrage med en masse praktisk erfaring omkring jordhåndteringen, der jo er af ret stort omfang i denne sag. Og om nedlægning af membraner i de bassiner, der skal graves. Og den anden vej er vi nu blevet meget skarpere på baggrunden for dimensioneringen af eksempelvis regnvand.  

Nu glæder projektlederen og hans folk på den nyanlagte byggeplads sig til det praktiske arbejde, der kommer til at strække sig over de næste 20 måneder.

Der skal nedlægges såkaldt Sedi-pipe, der renser regnvandet allerede mens, det er på vej mod de bassiner, der også skal etableres. I regnvandsbassinerne vil der i samarbejde med vores anlægsgartnerne fra Malmos blive plantet særlige planter designet til på grønneste vis at opsamle næringsstoffer fra vandet og dermed rense det yderligere.

Den største udfordring bliver ifølge Henrik Larsen de avancerede rør, der ikke bare kan graves ned som almindelige kloakrør, men skal lægges på en særlig måde, så de kan løse deres opgave med at filtrere regnvandet. Men også denne opgave er en, Tschernings hold ser frem til at løse.

Gå tilbage